Tehnologia de cultivare a orzului de toamna in conditiile ecologice de la SC cu privire speciala asupra soiurilor cultivate

     Condiţiile naturale, social-economice şi tehnologice de realizare a
                                producţiei în
                            SC Zooprod sa – Huşi
1.1. Date despre zona în care se află teritoriul unităţii    5
      1.1.1. Prezentarea unităţii SC  Zooprod SA – Huşi 6
      1.1.2. Situaţia geografică şi social-economică a unităţii    6
      1.1.3. Geomorfologia şi hidrologia zonei     8
      1.1.4. Principalele caracteristici ale climei     10
             1.1.4.1. Regimul termic    10
             1.1.4.2. Regimul pluviometric   10
      1.1.4.3. Alte elemente climatice:  lumina,  nebulozitatea,  umiditatea
      relativă, vânturile şi alte elemente   11
      1.1.5. Caracterizarea solului     12
      1.1.6. Flora cultivată şi spontană şi fauna din zonă    13
      1.1.7. Concluzii asupra cadrului natural     14
1.2. Cerinţele orzului faţă de factorii ecologici 14
      1.2.1. Cerinţele faţă de temperatură   14
      1.2.2. Cerinţele faţă de umiditate     15
      1.2.3. Cerinţele faţă de lumină   16
      1.2.4. Cerinţele faţă de sol      17
      1.2.5. Gradul de favorabilitate pentru orz   18
1.3. Tehnologia de cultivare a orzului de toamnă  18
      1.3.1. Rotaţia şi amplasarea culturii  19
      1.3.2. Fertilizarea    19
      1.3.3. Lucrările solului    20
      1.3.4. Soiuri : caracterizarea celor din zonă şi experienţă  21
      1.3.5. Sămânţa şi semănatul 22
      1.3.6. Lucrările de îngrijire     24
      1.3.7. Evaluarea producţiei, recoltarea şi păstrarea    33
    Experimentări privind influenţa soiului asupra producţiei la orzul de
                            toamnă în condiţiile
                            SC Zooprod sa – Huşi
2.1. Stadiul actual al cercetărilor referitoare la temă 35
2.2. Scopul, obiectivele şi metoda experimentărilor     37
      2.2.1. Scopul şi obiectivele experienţelor   37
      2.2.2. Metoda experimentărilor    38
2.3. Condiţiile ecologice din anii experimentării 41
2.4. Valorificarea rezultatelor prin  calcul  statistic,  analiza  varianţei
46
2.5. Sinteza rezultatelor de producţie şi discuţii      47
2.6. Analiza eficienţei economice, discuţii
2.7. Concluzii şi propuneri 51
      Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu