Tehnologiile multimedia in invatamint

INTRODUCERE.. 3  1 METODE CLASICE ŞI METODE MODERNE APLICATE ÎN EDUCAŢIE.. 5  1.1 Conceptul de strategie didactică. 5  1.2 Clasificări  ale metodelor didactice. 7     2. UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR MULTIMEDIA ÎN ÎNVĂŢĂMÎNT.. 23  2.1 Integrarea tehnologiilor multimedia în procesul de predare-învăţare. 25  2.2 Studiu asupra tehnologiilor de elaborare a cursurilor multimedia de instruire. 27     3. ELABORAREA APLICAŢIEI MULTIMEDIA CU IMPLEMENTAREA METODELOR EURISTICE.. 36     CONCLUZIE.. 45  BIBLIOGRAFIE.. 46

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu