Tendinte in evolutia sistemului asigurarilor socilale din Romania

                                           Cuprins
Introducere.................................................................
..............................
                                                                   Capitolul
I...........................................................................
.................................
        1.1Scurt      istoric      al      asigurărilor      sociale      de
stat.....................................................
      1.2Începuturile    şi    consolidarea    asigurărilor    sociale    în
România........................
             1.3Asigurările          sociale           în           perioada
comunistă.....................................................
   1.4Reglementări de asigurări sociale în perioada de tranziţie.  Acţiunile
de reformă.........
     1.5Situaţia   asigurărilor   sociale   din    România    în    perioada
actuală.............................
   Capitolul II
       2.1Necesitatea    şi    continutul    economic    al     asigurărilor
sociale.......................................
     2.2Principiile  şi  rolul  sistemului  public  naţional  de   asigurări
sociale..............................
        2.3Sursele    de    constituire    a     fondurilor     asigurărilor
sociale................................................
     2.4Formele de  ocrotire  a  cetăţenilor  prin  asigurările  sociale  de
stat................................
   Capitolul III
                                    Studiu                                de
caz.........................................................................
.....................
Concluzii...................................................................
....................................
38 pag

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu