Tertele persoane in procesul civil

I. Consideraţii generale 1. Aspecte generale referitoare la participanţii în procesul civil ................3 2. Părţile în procesul civil ................4 a. – Noţiunea şi poziţia părţilor în procesul civil ..............4 b. – Condiţii pentru a fi parte la procesul civil ............5        II. Terţele persoane în procesul civil 1. Aspecte generale şi condiţii de admisibilitate ale participării terţelor persoane în procesul civil .............7 2. Forme de participare a terţelor persoane în procesul civil ...............13 a. Intervenţia ......................14 a.1. ► Noţiune. Feluri. ............14 a.2. ► Intervenţia voluntară principală .........16 - Noţiunea şi trăsăturile intervenţiei voluntare principale .....16 - Sfera de aplicare a intervenţiei voluntare principale..........17 - Procedura intervenţiei voluntare principale............19 - Efectele introducerii cererii de intervenţie voluntară principală ..............24 a.3. ► Intervenţia voluntară accesorie ...............30 - Noţiunea şi importanţa intervenţiei voluntare accesorii......30 - Domeniul de aplicabilitate al intervenţiei accesorii ...........31 - Procedura intervenţiei voluntare accesorii .............33 - Efectele procesuale ale intervenţiei voluntare accesorii....38  b. Chemarea în judecată a altor persoane .............39 - Definirea şi importanţa instituţiei .........39 - Condiţiile chemării în judecată a altor persoane ...............41 - Procedura chemării în judecată a altor persoane .............42 - Efectele cererii de chemare în judecată a altor persoane 46 c. Chemarea în garanţie ...............48 - Definirea şi importanţa instituţiei ........................48 - Domeniul de aplicabilitate al chemării în garanţie .............49 - Condiţiile chemării în garanţie ..............54 - Procedura chemării în garanţie .............54 - Efectele chemării în garanţie .............60 d. Arătarea titularului dreptului ..............62 - Definirea şi importanţa instituţiei ...........62 - Condiţiile arătării titularului dreptului .......62 - Procedura arătării titularului dreptului ........63 - Efectele arătării titularului dreptului ...........64        IV. Bibliografie ...............65

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu