Tinerii

Cuprins     Capitolul 1. Abordări conceptuale privind tineretul din Republica Moldova la etapa actuală  1.1. Caracteristici definitorii privind tineretul  1.2. Situaţia tinerilor din Republica Moldova şi problemele cu care se confruntă aceştia     Capitolul 2. Accesul tinerilor la serviciile sociale  2.1. Managementul serviciilor de asistenţă socială adresate tinerilor din Republica Moldova. Metodologia de lucru cu tinerii  2.2. Soluţii şi propuneri pentru dezvoltarea şi ameliorarea serviciilor de asistenţă socială adresate tinerilor din Republica Moldova     Concluzii şi recomandări  Bibliografie  Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu