Tipologia activitatilor de audit si profesia de auditor

CUPRINS
CAPITOLUL 1: STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU
1.1 Concepte fundamentale privind tipologia activităţilor de audit
1.2 Reglementări în domeniu
1.3 Sinteza din literatura de specialitate
1.4 Fundamente privind profesia de auditor
1.5  Abordări comparative privind profesia de auditor financiar în România şi Marea Britanie
CAPITOLUL 2: APLICAREA PROCESULUI DE AUDIT ÎN SECŢIUNEA H. VÂNZĂRI ŞI CLIENŢI, ÎN CADRUL ENTITĂŢII S.C. LINZER AGRO TRADE ROMÂNIA S.R.L.
2.1 Cunoaşterea entităţii auditate
2.2 Scrisoarea de angajament şi planul de audit
2.2.1 Scrisoarea de angajament
2.2.2 Planul de audit
2.3 Auditarea fluxului informaţional contabil specific activităţii de vânzare-încasare
2.3.1 Auditul ciclului Vânzări
2.3.2 Auditul ciclului Debitori
2.4 Raport de constatări efective asupra ciclului vânzări-încasări

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu