Transporturile

Introducere     CAPITOLUL I. Noţiuni cu privire la transport 1.1. Apariţia şi evoluţia istorică a transportului 1.2. Tipurile de transport 1.3. Cadrul legal în domeniul transportului     CAPITOLUL II. Natura juridică a contractului de călători şi bagaje 2.1. Noţiunea şi natura juridică a contractului de transport de călători şi bagaje 2.2. Caracterile juridice ale contractului de transport de pasageri şi bagaje 2.3. Elementele contractului de călători şi bagaje     CAPITOLUL III. Efectele contractului de transport de călători şi bagaje 3.1. Drepturile şi Obligaţiile călătorului 3.2. Drepturile şi Obligaţiile transportatorului 3.3. Încetarea contractului de transport de călători şi bagaje     CAPITOLUL IV. Răspunderea părţilor pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de transport de călători şi bagaje 4.1. Răspunderea transportatorului în cazul de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului 4.2. Răspunderea călătorului pentru acţiunile sale şi a bagajului său 4.3. Condiţiile şi Modul deprezentare a reclamaţiilor şi acţiunilor în contractul de transport de călători şi bagaje     Incheiere Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu