Turism balnear statiunile balneare

CAPITOLUL 1
CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND STRATEGIILE DE DEZVOLTARE A TURISMULUI
   1. Importanţa strategiei în conducerea previzională.
      Conceptul şi tipologia strategiilor.
   2. Turismul ca prioritate în strategia generală a dezvoltării economice.
1.2.1. Turismul parte integrantă a strategiei generale de dezvoltare
economico-socială
1.2.2. Fundamentarea politicii şi strategiei de dezvoltare a turismului
1.2.3. Rolul statului în dezvoltarea turismului
CAPITOLUL 2
FACTORII DETERMINANŢI AI DEZVOLTĂRII TURISMULUI
2.1. Calitatea mediului înconjurător
2.2. Factorii demografici
2.3. Factorii economici
2.4. Factorii socio-culturali
2.5. Factorii politici
2.6. Factorii psihologici
CAPITOLUL 3.TURISMUL ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ
3.1.Etape ale dezvoltarii turismului
3.2. Mediul de acţiune al turismului
3.3.Turismul internaţional
3.4.Piaţa turistică
3.5 Tendinţe in dezvoltarea turismului
              3.5.1.Turismul şi dezvoltarea durabilă
              3.5.2. Premize ale dezvoltării turismului
3.6.Geneza şi evoluţia turismului
CAPITOLUL 4 ANALIZA CIRCULATIEI TURISTICE IN STATIUNILE BALNEARE DIN
ROMANIA SI PREVIZINEA CERERII PENTRU PERIOADA 2007 - 2010
4.1. Fluxuri turistice
                                         2. Modele mondiale ale fluxurilor
                                            turistice
4.3. Factori ce influenţează dinamica turismului în general şi a turismului
balnear in special
4.4. Indicatorii statistici ce caracterizează activitatea de turism
4.5. Cererea potenţială şi cererea afectivă
4.6.  Evoluţia principalilor indicatori ce caracterizează circulaţia
turistică
4.7. Previziunea cererii pentru turismul balnear în perioada 2007-2010
4.8.  Direcţii de dezvoltare a turismului balnear românesc
CONCLUZII

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu