Turismul, componenta a vietii moderne si potentialul turistic

CUPRINS
CAP. 1. TURISMUL, COMPONENTĂ A VIEŢII MODERNE      pag.  4
      l.l. Definiri                                                       6
      1.2. Factori care influentează turismul                             8
      1.3. Forme de turism                                          12
           1.3.1. După locul de provenienţă a turiştilor                 12
           1.3.2. După  momentul  şi  modul  de  angajare  al  prestaţiilor
      turistice   12
           1.3.3. După sezonalitate                                      13
           1.3.4.    După    gradul    de    mobilitate    a     turiştilor
      15
           1.3.5. După mijloacele de transport folosite                  16
           1.3.6. După motivaţia care generează călătoria                18
           1.3.7.  După  caracteristicile  social-economice   ale   cererii
      21
           1.3.8. După vârsta participanţilor                            21
           1.3.9.   După   principalele    caracteristici    ale    ofertei
      22
           1.3.10. În funcţie de perioada când se desfăşoară             23
      1.4. Evoluţia circulaţiei  turistice  în  ultimii  5  ani  în  România
24
      1.5. Premise de integrare euroturistică in România 36
CAP. 2. POTENŢIALUL TURISTIC 39
      2.1. Definiri    39
       2.2.  Resurse  turistice  naturale  (potenţialul  turistic   natural)
      41
              2.2.1. Potenţialul turistic al reliefului montan      41
                       Carpaţii Orientali    42
                       Carpaţii Meridionali  43
                       Munţii Banatului 45
                       Munţii Apuseni   45
              2.2.2. Potenţialul turistic natural al unităţilor de  deal  şi
      podiş 47
              2.2.3. Potenţialul turistic al câmpiilor şi luncilor  48
              2.2.4. Potenţialul natural turistic al  Rezervaţiei  Biosferei
      -
                       - Delta Dunării  48
              2.2.5. Potenţialul turistic al litoralului românesc  al  Mării
      Negre 50
      2.3. Resursele turistice  antropice  (potenţialul  turistic  antropic)
      51
              2.3.1. Monumente şi situri arheologice     51
              2.3.2. Monumente şi ansambluri de arhitectură   52
      2.4. Amenajarea turistică a teritoriului     53
      2.5. Infrastructura generală a turismului    56
              2.5.1. Căi de comunicaţie interne    56
              2.5.2. Infrastructura tehnică specială     58
      2.6. Baza tehnico-materială a turismului românesc (evoluţie)  62
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu