Turismul in arii protejate

                                   CUPRINS
                                 Cuvânt                              înainte
...........................................................................p
ag4
 Capitolul I: Relaţia turism-mediu
înconjurător.............................pag6
          1.1-  Strategia  şi  politica  de  evaluare  a  impactului  asupra
mediului.........................pag7
                 1.2-        Modalităţi        de         evaluare         a
impactului.................................................................p
ag11
Capitolul       II:       Turismul       si        calitatea        mediului
înconjurător..............pag15
            2.1-  Factorii  de  degradare  a  mediului  înconjurător  şi   a
potenţialului turistic........pag16
            2.2   Unele   acţiuni   de   protecţie   a   mediului   turistic
..................................................pag21
Capitolul III: Ecoturismul în perspectiva dezvoltări durabile.......pag24
                          3.1-                Ecoturismul                 în
România.....................................................................
..............pag25
             3.2   -Perspectivele   dezvoltări   durabile    a    turismului
românesc..................................pag27
Capitolul             IV:             Spre             un             turism
“verde”...............................................pag30
   Studiu de caz…………………………………………………………………………...pag33
 Concluzii si propuneri………………………………………………………………….pag37
Bibliografie................................................................
.....................................................pag39

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu