Turismul montan in Romania

CUPRINS
INTRODUCERE
............................................................................
...................................3
CAPITOLUL I:  EXPERIENŢA INTERNAŢIONALĂ ÎN VALORIFICAREA   ZONELOR   MONTANE
............................................................................
.......................6
      1.  Strategii    de   dezvoltare   montană   pe   plan   internaţional
         .................................8
      2.  Dezvoltarea  reţelelor  de  cabane   în   unele   ţări    europene
         .............................14
              1.                                                     Austria
                 ............................................................
                 ..............................14
              2.                                                      Italia
                 ............................................................
                 .................................16
              3.                                                     Elveţia
                 ............................................................
                 ..............................16
              4.                                                       Cehia
                 ............................................................
                 ................................19
      3.   Impactul   amenajărilor   turistice   montane   asupra   mediului
         ........................21
CAPITOLUL        II:         TURISMUL        MONTAN        ÎN        ROMÂNIA
............................................25
               2.1.          Potenţialul           turistic           montan
..........................................................................25
                2.1.1.     Potenţialul     turistic      montan      natural
...............................................28
                2.1.2.     Potenţialul     turistic     montan      antropic
.............................................33
                      2.1.3.           Forme            de            turism
............................................................................
.35
                    2.2.                Echipamente                turistice
............................................................................
.......35
              1.                   Infrastructura                   generală
                 ............................................................
                 ...35
              2.             Echipamente             de               cazare
                 ............................................................
                 ...36
              3.            Echipamente            de            alimentaţie
                 ........................................................41
              4.            Dotările             pentru             agrement
                 ............................................................
                 42
        2. Reţeaua  de cabane  montane  şi  refugii  turistice  din  România
           ...............48
        3.   Circulaţia   turistică   în    zona    montană    a    României
           ...................................55
        4.        Protecţia         mediului         montan         românesc
           ......................................................58
CAPITOLUL  III: OFERTA TURISMULUI  MONTAN   ÎN  JUDEŢUL  BISTRIŢA  -  NĂSĂUD
............................................................................
..............................................62
       3.1.  Potenţialul  turistic  montan  în  judeţul  Bistriţa  -  Năsăud
.............................62
      3.2. Forme de turism ce pot fi promovate  în zona montană  Bistriţeană
..........70
                 3.3.            Echipamente            de            cazare
............................................................................
.....73
CAPITOLUL IV:  PROPUNERI  DE DEZVOLTARE  A   TURISMULUI  MONTAN  ÎN  JUDEŢUL
BISTRIŢA                              -                               NĂSĂUD
............................................................................
....76
       4.1.  Dezvoltarea  de  parcuri  turistice  de  renume   internaţional
..........................76
      4.2. Studiu de fezabilitate  privind  construirea  Căminului  Sportiv;
Sală de
                     Pregătire          şi            Baza           nautică
............................................................................
.77
      3.  Susţinerea  dezvoltării  turismului  şi    legăturile   economice
         interzonale ....92
      4.  Derularea  de  studii  de  impact   în   vederea   intensificării
         potenţialului  agro-turistic  din  judeţ  crearea  şi  dezvoltarea
         reţelelor  judeţene  de  agroturism  şi  integrarea  acestora   în
         reţelele regionale,  naţionale şi internaţionale .....95
CONCLUZII
............................................................................
......................................100
BIBLIOGRAFIE
............................................................................
...............................102
ANEXA                                  NR.                                 1
............................................................................
...................................103

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu