Turismul montan si mediul inconjurator

CUPRINS
      CAP .I Turismul montan-formă complexă de turism
     1. Conceptul de turism
     2. Forme de turism
     3. Turismul montan  în Europa
     4. Turismul  montan în Carpaţi
      CAP II  Patrimoniul turistic al judeţului Braşov
     1  Prezentarea obiectivelor turistice
     1  Munţii Făgăraşului ( parţial )
     2  Munţii Piatra Craiului
     3  Poiana Braşov
     4  Munţii Timişului
            -Masivul Postăvaru
            -Masivul Piatra Mare
     5  Munţii Predealului
     5  Masivul Bucegi ( parţial )
     6  Munţii Ciucaş
     7  Munţii Perşani
     2  Baza tehnico-materială  specifică turismului montan
     1  Reţeaua de cazare
     2  Reţeaua unităţilor de alimentaţie publică
     3  Reţeaua de agrement-divertisment
     4  Reţeaua de tratament
      CAP III  Strategii de marketing pentru turismul montan
     1  Strategii de produs
     2  Strategii de distribuţie
     3  Strategii de preţ
     4  Strategii de promovare
     5  Analiza SWOT pentru turismul montan în Jud. Braşov
      CAP IV Perspectivele dezvoltării turismului montan în Judeţul Braşov
     1  Factorii care influenţează cererea pentru turismul montan
      4.1.1 Oferta turistică
     2  Factorii periodici
     2  Perspective de extindere a bazei tehnico-materiale
     2  Diversificarea formelor de turism montan
 Concluzii
Bibliografie
77 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu