Turismul - rezultanta a factorilor socio economici

                                   CUPRINS
Introducere
    3
Capitolul  I    –   Turismul  şi  factorii   de   influenţă   a   turismului
   4
      1.1 Noţiunea de turism – turist                                      4
      1.2        Clasificarea        factorilor         de         influenţă
 8 Capitolul II  – Factorii demografici                                  11
Capitolul           III           –            Factorii            economici
 19
      3.1 Veniturile populaţiei                                    19
            3.2 Transporturile turistice                                30
Bibliografie     34

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu