Turismul si agroturismul in bazinul Sucevei

Cuprins
PARTEA I. ANALIZA COMPONENTELOR SPAŢIULUI GEOGRAFIC     2
  1.1. Aşezarea geografică  2
  1.2. Cadrul natural — suport al activităţii turistice 3
  1.3. Populaţia, teritoriul, baza economică 4
    1.3.1. Structura şi dinamica populaţiei  4
    1.3.2. Încadrarea în teritoriu     6
    1.3.3. Cadrul economic  7
PARTEA A II- A. COMPONENTELE POTENŢIALULUI TURISTIC RURAL    11
  2.1. Arhitectura tradiţională - element cadru de desfăşurare a turismului
  în arealul bazinului Sucevei    11
  2.2. Meşteşugurile tradiţionale - elemente de potenţial oferite de cultura
  materială şi spirituală rurală  14
    2.2.1. Arta olăritului  15
    2.2.2. Încondeierea ouălor    17
    2.2.3. Cojocăritul 19
    2.2.4. Sumănăritul 21
    2.2.5. Dulgheritul şi confecţionarea draniţei  22
    2.2.6. Tâmplăria   24
    2.2.7. Prelucrarea artistică a lemnului  25
    2.2.8. Prelucrarea fibrelor textile      26
  2.3. Manifestările etnofolclorice - elemente de cunoaştere culturală şi
  îmbogăţire a orizontului spiritual   27
    2.3.1. Tradiţii şi obiceiuri  27
    Portul tradiţional 27
    Hora satului 35
    Obiceiuri legate de naştere   35
    Obiceiuri legate de nuntă     39
    Obiceiuri legate de înmormântare   42
    Obiceiuri de iarnă 46
    Obiceiuri legate de Paşte     52
    Obiceiuri de peste an (alte obiceiuri)   53
    Manifestări culturale   61
PARTEA A III - A. ANALIZA COMPONENTELOR ACTIVITĂŢII DE TURISM      62
  3.1. Infrastructura turistică   62
    3.1.1. Baza turistică generală     62
    Căile de comunicaţie    62
    3.1.2. Baza turistică specifică    63
    Baza de cazare turistică      63
    Amenajările pentru agrement şi activităţi recreative      67
    Unităţi de alimentaţie publică     69
  3.2. Serviciile turistice specific rurale  69
  3.3. Circulaţia turistică 70
    3.3.1.Evoluţia numărului de turişti      70
    3.3.2. Indicele de utilizare a capacităţii de cazare şi durata sejurului
    71
  3.4. Agroturismul şi dezvoltarea comunităţilor locale 72
CONCLUZII   76
BIBLIOGRAFIE     79

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu