Valori în spaţiul urban şi rural

Argument..................................................................................................
1
Capitolul 1. Valorile……........................................................................
2 1.1 Definirea conceptului........................................................................... 2 1.2 Valorile
şi comportamentul.................................................................. 3 1.3 Teorii ale valorilor……........................................................................ 5 1.4 Valorile-dinami
, structură
 
şi importanţă........................................... 10 1.5 Factori socio-demografici asocia
ţ
i valorilor………………………... 12
Capitolul 2. Personalitatea……………………………………………..
16 2.1 Definirea conceptului……................................................................... 16 2.2 Teorii ale personalităţii…...................................................................... 17 2.3 Valorile
şi trăsăturile de personalitate….............................................. 23 2.4 Concluzii finale.................................................................................... 25
Capitolul 3. Partea practică
...................................................................
26 Designul cercetării……………............................................................ 26 3.1 Variabilele cercetări
i............................................................................. 27 3.2. Lotul de subiec
ţi
.................................................................................. 28 3.3 Instrumente........................................................................................... 30 3.4 Procedura……………………………………....................................... 33 3.5 Analiza statisti
 
ş
i interpretarea rezultatelor....................................... 34 3.6 Concluzii.............................................................................................. 51 Bibliografie.................................................................................................. 58 Anexe.........................................................................................................

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu