Vanzarea constructiilor

                               *** CUPRINS ***
                                CAPITOLUL  I
                            CONSIDERATII GENERALE
  Sectiunea I:     ISTORIC
  Sectiunea a II-a  :    REGLEMENTARE LEGALA
  Sectiunea a III-a :    REGIMUL JURIDIC AL INSTRAINARII
                           CONSTRUCTIILOR PÂNĂ ÎN 1989
                                CAPITOLUL  II
              NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI
                   DE VANZARE – CUMPARARE A CONSTRUCTIILOR
  Sectiunea  I   :      NOTIUNE
  Sectiunea  a II-a  :      CARACTERE JURIDICE
                               CAPITOLUL  III
              CONDITII DE VALIDITATE A CONTRACTULUI DE VANZARE
                         CUMPARARE  A CONSTRUCTIILOR
  Sectiunea  I  :      CONSIMTAMANTUL PARTILOR
A.                         A.  PROMISIUNEA DE VANZARE
                           B. PACTUL DE PREFERINTA
  Sectiunea a II-a:    CAPACITATEA PARTILOR. INCAPACITATI SPECIALE
  Secţiunea a III-a    OBIECTUL
  Sectiunea a IV- a    CAUZA
                                CAPITOLUL  IV
               OBIECTUL CONTRACTULUI DE VANZARE – CUMPARARE A
                               CONSTRUCTIILOR
  Sectiunea  I   :          CONSTRUCTIA
  Sectiunea  a II-a  :            PRETUL
                                CAPITOLUL  V
               EFECTELE CONTRACTULUI  DE VANZARE – CUMPARARE A
                               CONSTRUCTIILOR
  Sectiunea  I  :      INTERPRETAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE
  Sectiunea  a II-a :       OBLIGATIILOR VANZATORULUI
                 A. PREDAREA CONSTRUCTIEI VANDUTE
                 B. OBLIGATIA DE GARANTIE
  - GARANTIA CONTRA EVICTIUNII
  - GARANTIA CONTRA VICIILOR
  Sectiunea a III-a : OBLIGATIILE CUMPARATORULUI
                 A. PLATA PRETULUI
                 B. LUAREA IN PRIMIRE A CONSTRUCTIEI VANDUTE
                 C. SUPORTAREA CHELTUIELILOR VANZARII
                                CAPITOLUL  VI
                    VARIETATI DE VANZARE A CONSTRUCTIILOR
  Sectiunea I:   VANZAREA UNEI MOSTENIRI
  Sectiunea a II-a:    VANZAREA DE DREPTURI LITIGIOASE
                               CAPITOLUL  VII
             REGIMUL JURIDIC AL INSTRAINARII CONSTRUCTIILOR DUPA
                                  ANUL 1989
  Sectiunea  I  :      REGIMUL JURIDIC AL INSTRAINARII CONSTRUCTIILOR
                 IN TEMEIUL DECRETULUI –LEGE NR.61 /1990, AL LEGII
                 NR.85/1992 ,AL LEGII NR.76 / 1994 ,PRECUM SI AL LEGII
                            NR.144/1996
  Sectiunea a II-a :    REGIMUL  JURIDIC  AL  INSTRAINARII  LOCUINTELOR  ÎN
                 TEMEIUL LEGII NR.112 / 1995  .
                               CAPITOLUL VIII
                      ELEMENTE DE PUBLICTATE IMOBILIARĂ
  Sectiunea  I   :      ISTORIC
  Sectiunea   a II-a  :     SISTEMUL  PUBLICITATII  IMOBILIARE  IN  REGIMUL
  LEGII                                 NR.7 /1996 .
  Sectiunea  a III-a :       EFECTELE PUBLICITATII IMOBILIARE
                                CAPITOLUL IX
       ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA AGENTIEI NATIONALE PENTRU LOCUINTE
  Sectiunea  I   :     OBIECTUL DE ACTIVITATE AL  A.N.L.
  Sectiunea  a II-a  :      ATRIBUTIILE A.N.L.
  Sectiunea  a III-a :      ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII A.N.L.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu