VITICULTURA GENERALA

CUPRINS
SISTEMATICA VIŢEI DE VIE     5
  Sistematica şi aria de răspândire a genurilor şi speciilor  5
  Sistematica soiurilor      5
    Clasificarea după direcţiile de producţie 5
    Clasificarea după caracterele morfologice 7
PARTICULARITĂŢI MORFOLOGICE ALE VIŢEI DE VIE 8
  Particularităţile morfologice ale sistemului radicular 8
  Particularităţile morfologice ale sistemului aerian    9
    Butucul (trunchiul) sau tulpina     9
    Partea ramificată (coroana)   9
    Mugurii 10
    Lăstarii şi copilii      10
    Frunza  10
    Cărceii 11
    InflorescenŢa 11
    Floarea 11
    Polenul 12
    Fructul 12
    Sămănţa 13
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE SI FIZIOLOGICE ALE VIŢEI DE VIE   14
  Ciclul ontogenetic   14
  Ciclul biologic anual      16
  Particularităţi fiziologice privind nutriţia viţei de vie   18
      Aprovizionarea cu apă  18
      Aprovizionarea cu elemente nutritive    18
      Elaborarea, transportul şi depozitarea produselor de sinteză  18
PARTICULARITĂŢI ALE ECOLOGIEI VITICOLE  20
  Agroecosistemul viticol    20
  Climatologie viticolă      21
      Influenţa luminii.     21
      Influenţa temperaturii 21
      Influenţa umidităţii   22
      Influenţa curenţilor de aer  22
PRODUCEREA MATERIALULUI SĂDITOR VITICOL 23
  ÎNMULŢIREA GENERATIVĂ (SEXUATĂ) 23
  ÎNMULŢIREA VEGETATIVĂ      23
    Înmulţirea prin marcotaj 23
    Înmulţirea prin  prăbuşire    24
    Înmulţirea prin micropropagare (in vitro) 24
    Înmulţirea prin butăşire 26
      Înmultirea prin butaşi nealtoiţi  26
      Înmulţirea prin butaşi altoiţi    27
    Particularităţile tehnologice de producere a materialului săditor
    viticol  cu valoare        biologică ridicată, liber de viroze  32
BAZELE TEHNOLOGICE ALE  ÎNFIINŢĂRII PLANTAŢIILOR VITICOLE       RODITOARE
34
  Tipuri de plantaţii şi de exploataţii viticole   34
    Clasificarea plantaţiilor viticole în funcţie de orografia terenului,
    fertilitatea solurilor, vigoarea soiurilor şi direcţiile de producţie 34
    Clasificarea plantaţiilor viticole în funcţie de volumul şi destinaţia
    producţiei rezultate     35
    Clasificarea exploataţiilor viticole după gradul de specializare şi
    modul  în care se implică în valorificarea producţiei de struguri     36
  Moduri de cultivare a viţei de vie    36
    Cultura semiprotejată    37
    Cultura neprotejată      37
  Alegerea amplasamentelor pentru înfiinţarea plantaţiilor viticole
  roditoare 38
    Condiţiile climatice     38
    Condiţiile orografice şi pedologice 39
    Condiţiile tehnico-economice şi organizatorice 39
  Proiectarea tehnologică în vederea înfiinţării plantaţiilor viticole
  roditoare 40
  Alegerea şi amplasarea soiurilor      43
    Alegerea şi amplasarea soiurilor roditoare     43
    Alegerea portaltoilor    44
  Tehnologia de înfiinţare a plantaţiilor viticole roditoare  44
ÎNTREŢINEREA PLANTAŢIILOR VITICOLE TINERE    47
ÎNGRIJIREA ŞI EXPLOATAREA  PLANTAŢIILOR VITICOLE RODITOARE    51
  TĂIERILE APLICATE VIŢEI DE VIE  51
  DIRIJAREA ŞI LEGATUL COARDELOR  57
  REFACEREA DESIMII PLANTAŢIILOR VITICOLE  RODITOARE     59
CORECTAREA RESURSELOR TROFICE     60
  FERTILIZAREA PLANTAŢIILOR VITICOLE PE ROD   60
  CORECTAREA REACŢIEI SOLULUI     62
  CORECTAREA RESURSELOR HIDRICE   62
PROTECTIA FITOSANITARĂ A PLANTAŢIILOR VITICOLE RODITOARE 64
RECOLTAREA STRUGURILOR 65

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu