Viticultura romaneasca. Tehnologia de cultura a vitei de vie si importanta ei

      CUPRINS
      Introducere
      Capitolul I
      Importanţa culturii viţei de vie
        1. Importanţa alimentara
        2. Importanţa economica
        3. Importanţa sociala
        4. Importanţa estetica
      Capitolul II
      Prezentarea staţiunii centrale de  cercetări  agricole  pentru  soluri
sărăturate Brăila
      2.1.     Înfiinţarea staţiunii (S.C.C.A.S.S.)
        2. Obiect de activitate
        3. Situaţia terenului
        4. Structura organizatorică de conducere
      Capitolul III
      Cadrul natural şi cerinţele culturii
      3.1.      Cadrul natural
        1.   Relieful
        2.   Hidrografia
        3.   Regimul termic
        4.   Umiditatea relativa a aerului
        5.   Lumina şi nebulozitatea
      3.2.     Cerinţele viţei de vie faţa de factorii de mediu
         1. Cerinţele faţa de factorii de sol
         2. Cerinţele faţa de lumina
         3. Cerinţele faţa de temperatură
         4. Cerinţele faţa de apă
      Capitolul IV
      Tehnologia de cultură a viţei de vie în cadrul S.C.C.A.S.S. Brăila
        1. Sistemul de tăiere
        2. Tipuri de tăiere
        3. Lucrări şi operaţiuni în verde
        4. Conducerea coardelor de producţie pe mijloace de susţinere
        5. Lucrările solului
        6. Sistemul de întreţinere a  solului  în  plantaţiile  de  vii  în
           cadrul S.C.C.A.S.S.
        7. Fertilizarea plantaţiilor
        8. Combaterea bolilor şi dăunătorilor
      Capitolul V
      Materialele şi metoda de cercetare
      Capitolul VI
      Rezultate obţinute
      Capitolul VII
      Determinarea pragului de rentabilitate la viţa de vie
      Concluzii şi propuneri
      Bibliografie
Pagini 74

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu