Acceptarea si plata Cambiei. Studiu caz

                                   CUPRINS
  INTRODUCERE    1
  CAPITOLUL I- Evoluţia instituţiilor bancare din antichitate pânǎ în  sec.
  XIX.
                              Noţiuni generale ale titlurilor de credit 2
   1.1.Evoluţia instituţiilor bancare în  Orientul  Antic,  Grecia  şi  Roma
   Anticǎ   2
   1.2.Evul Mediu Creştin şi Perioada Modernǎ (sec XIX) 3
   1.3.Noţiuni generale asupra titlurilor de credit     5
   1.4.Clasificarea titlurilor de credit     9
   CAPITOLUL II- Istoricul Cambiei     12
   2.1. Originea şi fazele de evoluţie a cambiei  12
   2.2. Autonomia şi originalitatea dreptului cambial   13
   2.3. Tendinţele de unificare a dreptului cambial     14
   2.4. Conferinţele de la Haga   14
   2.5. Conferinţele de la Geneva 15
   2.6. Legea românǎ din 1934 asupra Cambiei şi Biletului la Ordin 16
   2.7. Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Cambiile şi
          Biletele la Ordin Internaţionale   16
   2.8. Diversitatea sistemelor de drept cambial  18
   CAPITOLUL III- Cambia- definiţie, funcţii, caracteristici  19
   3.1. Definiţia Cambiei   19
   3.2. Regimul legal şi Figura Juridicǎ a cambiei      20
   3.3. Caracteristicile şi funcţiile cambiei     22
   3.4. Condiţiile de formǎ necesare pentru valabilitatea cambiei
          şi clauzele cambiale    24
   3.5. Cambia în alb  29
   CAPITOLUL IV- Girul şi Avalul  31
   4.1. Noţiunea girului. Definiţie    32
   4.2.Condiţiile de valabilitate ale girului     32
   4.3. Efectele girului    34
   4.4 .Girurile improprii  34
   4.5. Avalul. Noţiune, definiţie şi Natura Juridicǎ   35
   4.6. Condiţiile de valabilitate ale avalului   35
   4.7. Efectele avalului şi drepturile avalistului     36
   CAPITOLUL V- Acceptarea şi Plata Cambiei  37
   5.1. Acceptarea ordinarǎ a cambiei. Caracteristici,  definiţie  şi  forma
   acceptǎrii    37
   5.2. Condiţiile acceptǎrii cambiei  37
   5.3. Efectele acceptǎrii cambiei    38
   5.4. Revocarea şi refuzul de a accepta cambia  39
   5.5. Acceptarea extraordinarǎ a cambiei   39
   5.6. Reguli generale privind plata cambiei     40
   5.7. Reguli speciale privind plata prin intervenţie  42
   5.8. Consecinţele neplǎţii cambiei. Regresul şi Protestul  42
   5.9. Centrala Incidentelor de Plǎţi 44
   CAPITOLUL VI- Studiu de caz: Decontǎri fǎrǎ numerar pe baza de cambii  cu
                                  exemple prelucrate la Banc Post  48
   6.1. Prezentare pe scurt a Societǎţii Banc Post Braşov     48
   6.2. Emitere. Modul  de completare a cambiei   49
   6.3. Operaţiuni pe care unitǎţile teritoriale Banc Post l-e efectueazǎ cu
   cambia   51
   6.4. Decontarea cambiei în sistem local   57
   6.5. Decontarea cambiei în sistem intrajudeţean      60
   6.6. Decontarea cambiei în sistem interjudeţean      61
   6.7. Primirea cambiilor la bancǎ în vederea scontǎrii      62
.    CAPITOLULVII- Propuneri. Concluzii      66
   ANEXE    68
   BIBLIOGRAFIE  82

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu