Activele circulante si reflectarea lor in contabilitatea Gradinitei cu program prelungit X

                                   Cuprins
CAPITOLUL 1
DESCRIEREA                        GRĂDINIŢEI                        STUDIATE
............................................................................
.........
1.1.                           Prezentare                           generală
............................................................................
............................................
1.2.                        Structura                         organizatorică
............................................................................
....................................
1.3.                       Organizarea                        contabilităţii
............................................................................
.................................
1.4.              Indicatorii              economici              financiari
............................................................................
........................
CAPITOLUL 2
ACTIVELE CIRCULANTE  ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE  ŞI LEGISLATIA  SPECIFICA
 ...........................................................................
..............................................................
2.1.      Definirea      şi       structura       activelor       circulante
............................................................................
...........
2.2.                                                               Stocurile
............................................................................
..............................................................
      2.2.1.              Definirea               şi               structura
      stocurilor.............................................................
      ...........................
      2.2.2.    Documente    utilizate    în    contabilitatea    stocurilor
      ...............................................................
      2.2.3.      Metode       de       evidenţiere       a       stocurilor
      .......................................................................
      ............
      2.2.4.                      Evaluarea                       stocurilor
      .......................................................................
      ...................................
      2.2.5.                    Contabilitatea                    stocurilor
      .......................................................................
      ............................
2.3.                                                               Creanţele
............................................................................
..............................................................
                     2.3.1.                Aspecte                 teoretice
      .......................................................................
      .....................................
        2.3.2.   Documentele   utilizate   în   contabilitatea    creanţelor
      ...........................................................
                    2.3.3.               Evaluarea                creanţelor
      .......................................................................
      ..................................
         2.3.4.    Reflectarea    în     contabilitatea     a     creanţelor
      .......................................................................
      ..
                               2.4.                               Trezoreria
      .......................................................................
      ................................................................
                     2.4.1.                Abordări                teoretice
      .......................................................................
      .................................
             2.4.2.        Investiţiile        pe        termen        scurt
      .......................................................................
      .....................
        2.4.3.   Casa,   conturi   la   Trezoreria   statului    si    bănci
      ..................................................................
               2.4.3.1.    Documentele    utilizate    în     contabilitatea
      disponibilităţilor .............................
                     2.4.3.2.          Evaluarea          disponibilităţilor
      .......................................................................
      ......
                   2.4.3.3.        Avansurile         spre         decontare
      .......................................................................
      ........
            2.4.3.4. Conturile utilizate pentru contabilizarea operaţiunilor
de trezorerie .............
CAPITOLUL 3
CONTABILIZAREA ACTIVELOR CIRCULANTE  PATRIMONIALE ALE
G.P.P.              Nr              7               Alba               Iulia
      .......................................................................
      ...............................................
3.1.                        Contabilizarea                        stocurilor
      .......................................................................
      ......................................
3.2.      Reflectarea       în       contabilitate       a        creanţelor
      .......................................................................
      ............
3.3.           Contabilizarea           disponibilităţilor           baneşti
      .......................................................................
      .............
BIBLIOGRAFIE
............................................................................
.................................................
ANEXE
............................................................................
.................................................................
Pagini 55

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu