Activitatea de asigurare si reasigurare

  Cap.1 Activitatea de asigurare şi reasigurare, în contextul tranziţiei la
                             economia de piaţă.
   1. Necesitatea, condiţiile apariţiei şi evoluţiei asigurărilor pe plan
                            mondial şi în România
        1.2 Locul fondurilor de asigurare în sistemul  din Rom şi al
     asigurărilor practicate de soc specializate în sistemul general de
                           protecţie al populaţiei
1.3 Asigurările şi reasigurările în contextual tranziţiei la ec de
piaţă
       Cap 2 Conţinutul şi importanţa asigurărilor de bunuri, persone
                            şi răspundere civilă
       2.1 Conceptul de asigurare privit din punct de vedere juridic,
                            economic şi financiar
                     2.2 Asigurarea sub aspect  economic
                 Importanţa economico-socială a asigurărilor
       2.3 Asigurarea ca prestări de servicii, intermediari financiari
                                     şi
                              activi financiari
          Cap 3. Riscuri şi asigurări. Elemente tehnice şi calcule
                     statistico-matematice în asigurări
                 3.1. Tipuri de risc şi riscul în asigurări
                         3.2 Clasificarea riscurilor
              3.3 Gestiunea riscului la nivel macro şi microec.
      Gestiunea la nivel macroeconomic
Gestiunea riscului la nivel microeconomic
               Aversiunea faţă de risc. Transferul riscului şi
                              valoarea adăugată
                 Transferul riscului în asigurări
              Asigurarea ca instrument de transfer al riscului
             Aspecte specifice ale valorii adăugate în asigurări
                    Limitele asigurabilităţii riscurilor
       Cap.4 Elementele care intervin în operaţiunile de asigurare şi
                          în procesele constituirii
                   şi repartizării fondurilor de asigurare
                         4.2 Contractul de asigurare
                   4.2.1 Conţinutul şi caracterul juridic
           4.2.2. Mecanismul perfectării contractului de asigurare
                       Încetarea contractului de asig
                  4.3. Rezerva matematică în asig de viaţă
                  4.3.1 Necesitatea şi modul de constituire
               4.3.2 Metode de calcul ale rezervei matematice
                          Cap. 5 Clasificarea asig
                        5.1 Clasificarea tradiţională
                          5.2 Clasificarea modernă
                         Cap. 6 Asigurarea de bunuri
                        6.2 Forme ale asig de bunuri
       I Asig clădirilor, altor construcţii şi a conţinutului acestora
                                     pt
               pagubele produse de incendiu şi alte calamităţi
                             1. Tipuri de poliţe
                           Cap. 7 Asig de persoane

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu