ACTIVITATI DE IMBUNATATIRE A EVALUARII PERFORMANTELOR

                                   CUPRINS
      INTRODUCERE
        CAPITOLUL 1
        Conceptul de audit public intern
      1.1.Apariţia şi evoluţia auditului public intern in România.
      1.2.Definirea conceptului de audit intern.
      1.3.Caracteristicile auditului intern.
      1.4. Auditul intern si auditul extern – comparaţie
      CAPITOLUL 2
      Auditul intern in România
      2.1.Cadrul de referinţă
      2.2.Domeniu de aplicare.
      2.3.Sistemul de atestare a auditorilor interni în România.
      2.4.Reglementarea şi coordonarea auditului în România.
      CAPITOLUL 3
      Standardizarea auditului intern
      3.1.Rolul Standardelor Institutului Auditorilor Interni.
      3.2.Standardele de audit intern.
      3.3.Codul privind conduita etică a auditului intern.
      3.4.Responsabilităţile auditorului intern.
      CAPITOLUL 4
      Aplicaţie Practică
      CONCLUZII
      BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu