ANALIZA CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE, A VENITURILOR DE EXPLOATARE SI A CIFREI DE AFACERI

CUPRINS
CAP.1. Prezentarea SC ARTICUS SRL BALS
1.1.    Constituirea Societatii Comerciale Articus Srl Bals
1.2.    Obiectul de activitate al societatii
CAP.2. Analiza cheltuielilor de exploatare, a veniturilor de exploatare si a cifrei de afaceri
    2.1. Prezentare generala
    2.2. Cheltuieli de exploatare
        2.2.1. Costul de cumparare a marfurilor vandute
        2.2.2. Cheltuieli salariale(cu personalul)
        2.2.3. Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti
        2.2.4. Cheltuieli generale de impozite si taxe
        2.2.5. Amortizari si provizioane
    2.3. Analiza cheltuielilor totale la 1000 lei venituri
    2.4. Analiza cheltuielilor de exploatare
        2.4.1. Analiza cheltuielilor materiale
        2.4.2. Analiza cheltuielilor salariale
        2.4.3.Analiza cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe
    2.5 Analiza cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri
CAP.3 Rezultatul exercitiului.Obiective si propuneri
    BIBLIOGRAFIE
44 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu