Analiza Comparativa a Estoniei si Anguillei din Punct de Vedere al Industriei

Introducere
Capitolul 1
PREZENTAREA ESTONIEI ŞI ANGUILLEI
1.1. Istoria celor două state
1.2. Geografia Estoniei şi Anguillei
1.3. Demografia
1.4. Politica statelor
1.5. Economia Anguillei şi a Estoniei
1.6. Turismul
Capitolul 2
ANALIZA CIRCULAŢIEI TURISTICE ŞI A IMPACTULUI TURISMULUI ASUPRA ECONOMIEI ÎN ESTONIA ŞI ANGUILLA
2.1. Turismul individual
2.2. Turismul de afaceri
2.3. Cheltuielile guvernamentale
2.4. Exporturile
2.5. Investiţiile de capital
2.6. Cererea totală
2.7. Totalul angajatorilor
2.8. Numarul vizitatorilor internaţionali
2.9. Densitatea circulaţiei turistice
Capitolul 3
ANALIZA ŞI EVALUAREA STRATEGIILOR ÎN DOMENIUL TURISMULUI
3.1. Analiza SWOT a turismului din Estonia si Anguilla
3.1.1. Puncte forte
3.1.2. Puncte slabe
3.1.3. Oportunităţi
3.1.4. Ameninţări
3.2. Prezentarea strategiilor lansate în domeniul turismului
3.2.1. Strategiile lansate în domeniul turismului în Estonia
3.2.2. Strategiile lansate în domeniul turismului în Anguilla
3.3. Propuneri pentru îmbunătăţirea strategiilor în domeniul turismului
Capitolul 4
PROPUNERI DE ADAPTARE A UNUI MODEL TURISTIC DIN ESTONIA LA POTENŢIALUL TURISTIC DIN ROMÂNIA
4.1. Situaţia actuală a turismului în Estonia
4.1.1. Investiţii în domeniul infrastructurii şi turismului
4.1.2. Aplicarea fondurilor europene prin Enterprise Estonia
4.1.3. Campanii de marketing în domeniul turismului din Estonia
4.2. Propuneri de aplicare a modelului turistic eston la turismul din România
Concluzii
Bibliografie
Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu