ANALIZA COSTURILOR DE PRODUCTIE A FIRMEI SC

                                   CUPRINS
     1.     Analiza      cheltuielilor      de      producţie      ale
        întreprinderii................................pag.01
   1.   Analiza   nivelului   cheltuielilor    la    1000    lei    venituri
      totale..................................................pag.01
   2.  Analiza  nivelului   cheltuielilor   la   1000   lei   venituri   din
      exploatare................................... pag.05
   3.     Analiza     cheltuielilor     la     1000     lei     cifră     de
      afaceri..............................................................
      pag.06
   1. Analiza dinamicii şi structurii cheltuielilor la  1000  lei  cifră  de
      afaceri........................... pag.06
   2. Analiza de tip factorial a cheltuielilor la 1000 lei cifră de  afaceri
      şi  reflectării  lor  în  principalii   indicatori   ai   performanţei
      întreprinderii.........................................................
      .................. pag.07
   4. Analiza cheltuielilor  variabile  (după  caz,  directe)  la  1000  lei
      venituri       din        exploatare        sau        cifră        de
      afaceri................................................................
      .......................................................... pag.13
   1. Analiza dinamicii şi structurii costurilor variabile pe baza nivelului
      la  1000  lei  venituri  din  exploatare   şi   respectiv   cifră   de
      afaceri................................................................
      ............. pag.14
   2. Analiza de  tip  factorial  a  nivelului  cheltuielilor  la  1000  lei
      venituri     din     exploatare     şi     respectiv     cifră      de
      afaceri................................................................
      .................................................. pag.14
   5. Analiza dinamică şi structurală  a  nivelului  cheltuielilor  fixe  la
      1000    lei    venituri    din    exploatare    şi/sau    cifră     de
      afaceri................................................................
      ...................... pag.18
   1. Analiza de tip factorial a cheltuielilor fixe (la nivelul sintetic  al
      eficienţei acestora) şi a reflectării lor în principalii indicatori ai
      performanţei întreprinderii............................... .pag.19
   6.         Analiza          eficienţei          cheltuielilor          cu
      personalul.............................................................
      ...... pag.22
   1.             Analiza              eficienţei              cheltuielilor
      salariale..............................................................
      ............. pag.23
   7.                         Analiza                          cheltuielilor
      materiale..............................................................
      ........................... pag.27
   1. Analiza factorială a cheltuielilor materiale la 1000 lei venituri  din
      exploatare    şi    corespunzător    la    1000    lei    cifră     de
      afaceri................................................................
      ................................ pag.30
   8.     Analiza     cheltuielilor     cu      amortizarea      mijloacelor
      fixe...................................................... pag.31
     2.    Prezentarea    generală     a     firmei     S.C.     „CUNADENA”
        S.R.L..................... pag.31
   1.                              Elemente                               de
      identificare...........................................................
      ........................................ pag.31
   2.                               Obiect                                de
      activitate.............................................................
      .............................................. pag.31
   3.                                                            Principalii
      indicatori.............................................................
      ............................................ pag.31
   4.                          Evoluţia                          capitalului
      social.................................................................
      ............................... pag.32
     3.       Analiza       cheltuielilor       de       producţie        a
        firmei...............................................pag.33
   1.   Analiza   nivelului   cheltuielilor    la    1000    lei    venituri
      totale................................................. pag.33
   2.  Analiza  nivelului   cheltuielilor   la   1000   lei   venituri   din
      exploatare................................... pag.38
   3.     Analiza     cheltuielilor     la     1000     lei     cifră     de
      afaceri..............................................................
      pag.39
   1. Analiza de  tip  factorial  a  cheltuielilor  la  1000  lei  cifră  de
      afaceri................................... pag.39
   2. Analiza reflectării  modificării  cheltuielilor  la  1000  lei  ca  în
      principalii           indicatori            ai            performanţei
      întreprinderii.........................................................
      ...................................... pag.43
   4. Analiza cheltuielilor variabile (după caz, directe) la 1000 lei  cifră
      de afaceri................. pag.45
   1. Analiza de tip factorial a nivelului cheltuielilor la 1000  lei  cifră
      de afaceri....... .............pag.45
   5.             Analiza              eficienţei              cheltuielilor
      fixe...................................................................
      ............... pag.49
   1. Analiza de tip factorial a cheltuielilor fixe (la  nivel  sintetic  al
      eficienţei acestora)
   6.         Analiza          eficienţei          cheltuielilor          cu
      personalul.............................................................
      ...... pag.51
   1.             Analiza              eficienţei              cheltuielilor
      salariale..............................................................
      ............ pag. 51
   7.     Analiza     cheltuielilor     cu      amortizarea      mijloacelor
      fixe...................................................... pag.54
   1. Analiza cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe ca nivel la 1000
      lei                            venituri                            din
      exploatare.............................................................
      ............................................................ pag.54
     4.
        Concluzii............................................................
        ..................................... pag.55
Bibliografie................................................................
.................................. pag.57

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu