ANALIZA DIAGNOSTIC A COMPANIEI

CUPRINS
      Introducere
............................................................................
...................................... 5
  Partea I – Prezentarea companiei S.C Lefralvil S.R.L
                 1.1      Prezentarea      companiei      SC.      Lefralvil
S.R.L........................................................... 6
        1.2   Prezentarea    pieţei    companiei    şi    a    principalilor
concurenţi..................................... 8
     Partea  a  II-a  -  Analiza  viabilităţii  economico-fianciare  a   S.C
Lefralvil S.R.L
                   2.1        Principali         indicatori         obţinuţi
............................................................................
... 11
            2.2         Evoluţia        activului        şi        pasivului
............................................................................
. 12
      2.3       Indicatori       şi       indici        economico-financiari
............................................................. 16
      2.3.1            Indicatori             de             Profitabilitate
............................................................................
... 16
      2.3.2  Indicatori  şi   indici   de   lichiditate   şi   solvabilitate
............................................... 19
      2.3.3     Indicatori     privind      creanţele      şi      datoriile
............................................................. 21
      2.3.4            Indicatori            privind             activitatea
............................................................................
. 23
      2.3.5     Indicatori     privind     imobilizările     de      capital
......................................................... 24
      2.3.6   Analiza   riscului    de    faliment    pentru    anul    2008
.................................................. 26
      2.3.7    Evidenţierea     simptomelor     pozitive     şi     negative
................................................. 27
    Partea a III-a - Analiza diagnostic a SC. Lefralvil S.R.L
       3.1  Dinamica  resurselor  umane  în  cadrul  S.C   Lefralvil   S.R.L
.................................... 31
      3.1.2   Analiza   structurii   personalului   SC.   Lefralvil    S.R.L
........................................... 31
      3.1.3            Analiza            abaterilor            disciplinare
...........................................................................
36
      3.1.4       Modalităţi      de      promovare      a       angajaţilor
.............................................................. 37
      3.1.5          Piaţa          şi          securitatea           muncii
............................................................................
...... 38
      3.2 Indentificarea punctelor forte şi  slabe  în  domeniul  resurselor
umane .................. 39
      3.2.1  Determinarea  puterii  interne  în  domeniul  resurselor  umane
.............................. 40
    Partea a IV-a  - Măsuri de eficientizare în Domeniul Resurselor Umane
             4.1        Eficientizarea        productivităţii         muncii
..................................................................... 41
      4.1.1    Metode    de    corectare    a     productivităţii     muncii
.................................................... 42
      4.1.2     Îmbunătăţirea     disciplinei     în      cadrul      firmei
.......................................................... 45
      4.1.3          Îmbunătăţirea          recrutării          personalului
................................................................. 45
      4.2      Concluzii       în       urma       analizei       diagnostic
................................................................... 45
Bibliografie................................................................
....................................................... 46

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu