ANALIZA DIAGNOSTIC A PRODUCTIVITATII MUNCII SI A STRATEGIEI SALE DE CRESTERE LA SC X

CAPITOLUL 1 - CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI  METODOLOGICE  PRIVIND  ANALIZA
DIAGNOSTIC A PRODUCTIVITĂŢII MUNCII
 1. DELIMITARI CONCEPTUALE
 2. ROLUL ŞI IMPORTANŢA CREŞTERII PRODUCTIVITĂŢII MUNCII
CAPITOLUL 2 – PREZENTAREA GENERALA A ACTIVITĂŢII A S.C. D.R.I.M. DANIEL
S.R.L.
2.1. SCURT ISTORIC
2.2. PROFILUL ŞI STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A S.C. D.R.I.M. DANIEL S.R.L.
2.3.  NIVELUL  ŞI  DINAMICA  PRINCIPALILOR   INDICATORI   ECONOMICO   –
FINANCIARI AI FIRMEI IN PERIOADA 2005-2007
CAPITOLUL   3   –   ANALIZA   DIAGNOSTIC   A   INDICATORILOR    PRIVIND
PRODUCTIVITATEA MUNCII LA S.C. D.R.I.M. DANIEL S.R.L.
3.1. . MODELE DE CALCUL SI ANALIZA A INDICATORILOR
3.2. ANALIZA FACTORIALA A INDICATORILOR PRIVIND PRODUCTIVITATEA MUNCII
3.3. ANALIZA DINAMICII SI STRUCTURII INDICATORILOR  ÎN  PERIOADA  2005-
2007
CAPITOLUL 4 – ANALIZA PRINCIPALELOR CĂI SI MASURI PENTRU  ÎMBUNATĂŢIREA
ACTIVITAŢII FIRMEI
CONCLUZII SI PROPUNERI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
Pagini 51

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu