Analiza economico- financiara la SC

                                   Cuprins
Cap I. PREZENTAREA  S.C.  ANTIBIOTICE  S.A.
      I.1. Informaţii generale
           I.1.1 Elemente de
identificare................................................................
....3
           I.1.2 Domeniul de
activitate..................................................................
.....3
           I.1.3 Obiectul de
activitate..................................................................
.......4
           I.1.4  Scurt istoric
............................................................................
..........4
      I.2. Informaţii
economice.generale..........................................................
.............6
Cap. II  DETERMINAREA CAPACITATII DE IMPRUMUT
           II.1 Rata de indatorare
           II.1.1 Rata de indatorare
globala..............................................................10
           II.1.2 Rata de indatorare la
termen...........................................................11
           II.2. Rata autonomiei
financiare..................................................................
...........12
           II.2.1 Rata autonomiei financiare
globale.................................................12
           II.2.2 Rata autonomiei financiare la
termen..............................................13
          II.3  Analiza gestiunii
resurselor..................................................................
...........14
                        II.3.1 Analiza gestiunii activelor
circulante..............................................14
                        II.3.2 Analiza gestiunii datoriilor pe termen
scurt....................................16
          II.4 Realizarea
investitiei.................................................................
.......................21
Cap. III Analiza lichiditatii si solvabilitatii
          III.1 Analiza
lichidităţii................................................................
...........................26
           III.1.1 Analiza lichidităţii
generale............................................................26
           III.1.2 Analiza lichidităţii
reduse...............................................................28
           III.1.3 Analiza lichidităţii curente si
imediate...........................................29
          III.2 Analiza
solvabilităţii..............................................................
...........................31
           IV.2.1 Analiza solvabilităţii
globale..........................................................31
           IV.2.2 Analiza solvabilităţii
financiare......................................................33

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu