Analiza economico-financiara privind corelatia rentabilitate-patrimoniu

CUPRINS
Capitolul I. Prezentarea generală la S.C. BRAICONF S.A. / 5   
        1.1. Scurt istoric al activităţii desfăşurate / 6
        1.2. Prezentarea generală a activităţii S.C. BRAICONF S.A. / 10
                    1.2.1. Piaţa externă / 11
                    1.2.2. Distribuţia / 12
                    1.2.3. Piaţa internă / 15
                    1.2.4. Resursele umane / 16
                    1.2.5. Investiţii majore in tehnologie / 18
                    1.2.6. Protecţia mediului / 18
                1.2.7. Acţiunile societăţii / 19
                1.3. Caracterizarea situaţiei economico-financiare a
                    S.C. BRAICONF S.A. pe baza principalilor indicatori / 19
                    1.3.1. Principalii indicatori sintetici / 19
                    1.3.2. Alte informaţii / 25
                    1.3.3. Obiective. Strategii. Politici / 26
Capitolul II. Rentabilitatea ca indicator de performanţă / 28
                2.1. Necesitatea şi importanţa rentabilităţii in analiza stării de
                    performanţă / 29
                2.2. Profitul-indicator al rentabilităţii absolute / 33
                    2.2.1. Indicatori de profitabilitate / 35
                    2.2.2. Indicatori privind rezultatul pe acţiune / 35
                2.3. Ratele de rentabilitate-indicatori ai rentabilităţii absolute / 42
                        2.3.1. Rata rentabilităţii cheltuielilor faţă de venituri / 43
                    2.3.2. Rata rentabilităţii comerciale / 44
                    2.3.3. Rata rentabilităţii resurselor consumate / 45
                    2.3.4. Rata rentabilităţii economice / 46
                    2.3.5. Rata rentabilităţii financiare / 47
Capitolul III. Analiza situaţiei financiar-patrimoniale
                     la S.C. BRAICONF S.A. / 49
                3.1. Analiza patrimoniului net şi a surselor de finanţare / 50
                    3.1.1. Bilanţul patrimonial / 50
                    3.1.2. Bilanţul funcţional / 50
                    3.1.3. Patrimoniul  / 52
                3.2. Analiza structurală şi dinamica patrimonială a întreprinderii / 53
                    3.2.1. Ratele de structură ale activului / 54
                    3.2.2. Ratele de structură ale pasivului / 57
                3.3. Analiza corelaţiei fond de rulment-nevoie de fond de rulment-                        trezorerie netă / 58
                    3.3.1. Fondul de rulment / 58
                    3.3.2. Nevoia de fond de rulment / 59                                        3.3.3.Trezoreria netă / 60
                3.4. Analiza corelaţiei creanţe-obligaţii / 61
                    3.4.1. Lichiditatea / 62
                    3.4.2. Solvabilitatea / 62
Capitolul IV. Analiza corelaţiei rentabilitate-patrimoniu
                    la S.C. BRAICONF S.A. / 65
                4.1. Analiza profitului şi a ratelor de rentabilitate / 65
                    4.1.1. Analiza ratelor profitului / 65
                    4.1.2. Analiza ratelor de rentabilitate / 76
                4.2. Analiza patrimoniului / 92
                    4.2.1. Bilanţul contabil / 93
                    4.2.2. Analiza structurii patrimoniale / 94
                    4.2.3. Analiza patrimoniului net / 99
                    4.2.4. Analiza corelaţiei FR-NFR-TN / 101
                    4.2.5. Analiza corelaţiei creanţe-obligaţii / 107
                    4.2.6. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii / 109
Capitolul V. Concluzii privind corelaţia rentabilitate-patrimoniu la
                        S.C. BRAICONF S.A / 113
                5.1. Concluzii privind corelaţia rentabilitate-patrimoniu in urma analizei                       economico-financiare / 114
                5.2. Strategii de îmbunătăţire a corelaţiei rentabilitate-patrimoniu / 124
                    5.2.1. Obiective generale / 125
                    5.2.2. Politici / 125
                    5.2.3. Principii / 126
                    5.2.4. Strategii principale / 127
Capitolul VI. Sistemul informatic la S.C. BRAICONF S.A. / 130
                6.1. Caracteristici generale ale programului WINCONTA / 130
                6.2. Opţiunea „culegere date” ÎNCASĂRI / 132
                6.3. Opţiunea „culegere date”  PLĂŢI / 133
                6.4. Opţiunea „culegere date”  FACTURI CLIENŢI / 134
                6.5. Opţiunea „culegere date”  FACTURI FURNIZORI / 135
                6.6. Jurnale comerciale VÎNZARE-CUMPĂRARE / 136
BIBLIOGRAFIE / 139

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu