Analiza economico-financiara SC SA

                                  30 pagini
                  Cap. 1 Organizarea societatii comerciale
      1. Istoricul firmei
      1.2. Prezentarea firmei
      1.2.1. Amplasamentul societăţii comerciale
      1.2.2. Obiectul de activitate
      1.3. Organizarea S.C. Lactis S.A.
      1.3.2. Produsele şi serviciile oferite de S.C. Lactis S.A.
    1.5.Căi şi mijloace de creştere a eficienţei economice a distribuţiei
                       mărfurilor la S.C.  Lactis S.A.
      1.5.1. Posibilităţi de creştere a eficienţei economice prin alegerea
optimă a circuitelor de distribuţie.
      1.5.1.1. Selectarea circuitelor de distribuţie
1.5.1.2. Evaluarea periodică a circuitelor de distribuţie
   1.5.1.3. Posibilităţi de eficientizare a distribuţiei printr-o mai bună
                           utilizare a resurselor
                   Cap.2 Departamentul financiar contabil
    2.1. Organizarea departamentului financiar contabil
 2.2. Atributiile departamentului financiar contabil
                           2.3. Bilantul contabil
                     Cap.3 Obligatii banesti ale firmei
    3.1. Structura obligatiilor
 Bibliografie
Anexa

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu