Analiza financiara aprofundata

CUPRINS
Introducere ...    ..3
CUPRINS...    .5
CAPITOLUL 1: Bazele teoretice ale analizei financiare ...    ..9
1.1. Necesitatea şi utilizatorii analizei financiare ...    ...9
1.2. Relaţia analiză financiară - gestiune financiară ...    ...13
1.3. Diagnosticul financiar - instrument al analizei financiare ...    ..15
1.4. Sursele de date şi informaţii ale analizei financiare ...    ..19
1.5. Metodologia analizei financiare...    ...23
1.7. Etapele analizei financiare ...    ..29
CAPITOLUL 2: Analiza diagnostic a performanţelor şi riscurilor   pe   baza
contului de rezultat ...    .30
2.1. Rentabilitatea    - criteriu de performanţă reflectat în contul de profit şi
pierdere ...    ..30
2.2. Analiza Tabloului Soldurilor Intermediare de Gestiune ...    ..33
2.2.1. Analiza Soldurilor Intermediare de Gestiune privind activitatea ...    ..35
2.2.1.1. Analiza cifrei de afaceri ...    .37
2.2.1.2. Analiza producţiei exerciţiului...    ...43
2.2.1.3. Analiza valorii adăugate ...    ...47
2.2.1.4. Analiza relaţiilor dintre indicatorii valorici ai producţiei ...
2.2.2. Analiza Soldurilor Intermediare de Gestiune privind rentabilitatea ....60
2.2.3. Analiza capacităţii de autofinanţare şi autofinanţării ...    ..62
2.3. Analiza cheltuielilor aferente veniturilor ...    .66
2.3.1. Analiza eficienţei cheltuielilor aferente veniturilor ...    ..67
2.3.2. Analiza cheltuielilor de exploatare ...    ...70
2.3.3. Analiza cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri ...    .72

6    Analiză financiară aprofundată
2.3.4. Analiza efectului reducerii cheltuielilor la 1000 lei...    ..77
2.4. Analiza marjelor de rentabilitate...    ..81
2.5. Analiza rezultatului din exploatare ...    .83
2.6. Analiza rezultatului aferent cifrei de afaceri...    ..86
2.6.1. Analiza beneficiului aferent producţiei vândute ...    .86
2.6.2. Analiza beneficiului aferent vânzărilor de mărfuri ...    ...88
2.7. Analiza ratelor de rentabilitate...    ..90
2.7.1. Analiza ratei rentabilităţii resurselor consumate ...    ...91
2.7.1.1. Analiza ratei rentabilităţii producţiei vândute ...    ...91
2.7.1.2. Analiza ratei rentabilităţii activităţii comerciale...    ...94
2.8. Pragul de rentabilitate şi evaluarea riscurilor ...    ...96
2.8.1. Analiza cost - volum - profit ...    ...97
2.8.2. Modalităţi de evaluare a riscurilor    103
2.8.2.1. Evaluarea riscului de exploatare ...    .103
2.8.2.2. Evalurea riscului financiar ...    .105
2.8.2.3. Evaluarea riscului total (global)...    ..107
2.8.2.4. Analiza efectelor de levier în previziunile financiare ...    ..109
CAPITOLUL 3: Analiza diagnostic a situaţiei financiare pe baza bilanţului
..110
3.1. Studiul bilanţului - etapă a analizei financiare...    ...110
3.2. Tipuri de bilanţ utilizate în analiza financiară ...    ...111
3.3. Analiza echilibrelor financiare...    ...119
3.3.1. Analiza situaţiei nete...    ..121
3.3.2. Analiza fondului de rulment ...    ..125
3.3.3. Analiza necesarului de fond de rulment ...    ..128
3.3.4. Analiza trezoreriei...    ...130
3.3.5. Analiza echilibrelor financiare în optica funcţională...    .132
3.4. Analiza bilanţului prin metoda ratelor (ratios) ...    ..136
3.4.1. Analiza ratelor de structură a bilanţului...    ...136
3.4.2. Analiza ratelor de finanţare; structura finanţării ...    ..140
3.4.3. Analiza ratelor de rotaţie a posturilor de bilanţ ...    ...143
3.4.4. Analiza ratelor de rentabilitate; riscul financiar ...    ..145

Analiză financiară aprofundată    7
3.5. Analiza solvabilităţii şi lichidităţii ...    ...155
3.6. Analiza riscului de faliment (insolvabilitate)...    ..162
3.7. Analiza vitezei de rotaţie a activelor circulante ...    .172
3.7.1. Indicatorii vitezei de rotaţie a activelor circulante...    ..172
3.7.2. Efectele accelerării vitezei de rotaţie a activelor circulante ...    ..174
3.8. Indicatori specifici analizei bursiere ...    ...179
CAPITOLUL 4: Analiza financiară prin fluxuri...    ..184
4.1. Fluxuri de fonduri în întreprindere ...    ..184
4.2. Analiza tabloului de finanţare şi a fluxurilor de trezorerie ...    ..188
4.3. Analiza fluxurilor de numerar...    .192
4.4. Relaţia analiză funcţională - analiză prin fluxuri ...    .196
4.5. Analiza creşterii şi rentabilităţii prin fluxuri...    ...207
4.5.1. Analiza rentabilităţii economice ...    ..210
4.5.2. Analiza rentabilităţii financiare ...    ...213
4.5.3. Rentabilitatea financiară şi îndatorarea...    .215
Anexă: Procedee de calcul utilitate în analiza financiară    223
Bibliografie ...    ...248

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu