ANALIZA INTINERERELOR TEHNICE LA CULTURILE DE CAMP DIN EXPLOATATIA x

CUPRINS
INTRODUCERE…………………………………………………………………….………..5
     CAPITOLUL I
PREZENTAREA GENERALĂ A EXPLOATAŢIEI AGRICOLE
………………………………………...….………….…..8
   1.1. Amplasarea geografică………………………………...……………. ………..…….8
   1.2. Obiectul de activitate………………………………………………..…. ……..……..8
   1.3. Acţionariatul şi Consiliul de administraţie…………………..… …….………….…8
   1.4. Dotarea tehnico-materială a societăţii………………………………........………..9
   1.5.  Dotarea cu forţă de    muncă……………………………………...........…………10
     CAPITOLUL II
CONDIŢIILE PEDOCLIMATICE SPECIFICE ÎN CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA  „S.C. MES S.A.  SLATINA, OLT
   2.1. Aspecte generale………………………………………………………………..…..11
   2.2. Caracterizarea principalului tip de sol……………………….......……..…………14
   2.3. Clima……………………………………………………………......….....………….16
     CAPITOLUL III model
   3.1. CARACTERIZAREA MATERIALULUI BIOLOGIC FOLOSIT PENTRU SEMĂNAT…………………………………………………………..………....…………….18
   3.2. DESCRIEREA MATERIALULUI BIOLOGIC FOLOSIT LA  „S.C. MES S.A.  SLATINA, OLT ……………………………..  ………………………………..…......…….18
   3.3. LISTA SOIURILOR ŞI HIBRIZILOR FOLOSIŢI LA „S.C. MES S.A.  SLATINA, OLT  ................................................................................…………….…….....……….19
      3.3.1. Soiurile de grâu de toamnă (Triticum aestivum L.)…….………..........…….20
        3.3.1.1. Soiul Dropia…………………………………………………...…......………20
      3.3.2.Hibrizii de porumb (Zea Mais)………………………………...…….......……..21
        3.3.2.1. Hibridul Fundulea 376…………………………….………………......……21
        3.3.2.2. Hibridul Helga………………………………………….………......………..21
      3.3.3. Soiurile de orz (Hordeum vulgare L.)……………………….……........……..22
       3.3.3.1. Soiul  Orizont……………………………………..…………………..………22
      3.3.4. Hibrizii de floarea-soarelui (Helianthus annuus L.)
        3.3.4.1. Hibridul Favorit………………………………………………………...…….22
       3.3.4.2. Hibridul Performer……………………………………………………………23
        3.3.5. Soiuri de rapiţă de toamnă (Brassica napus L)……………..…..........……23
       3.3.5.1. Soiul Valesca…………………………………………………………..……..23
     CAPITOLUL IV
TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A PLANTELOR LA  „
     4.1. Rotaţia culturilor …………………………………………..….......……..25
    4.2. Fertilizarea …………………………………………………………………….
4.3. Lucrările solului ………………………………………………........…….25
    4.4. Sămânţa şi semănatul ………………………….…………….......…….26
    4.5. Lucrările de îngrijire …………………………….……………….......….26
   4.6. .Recoltarea ……………………………………..………………….......…..27
  
     CAPITOLUL V
ANALIZA itinerarelor tehnice, VENITURILOR, REZULTATE FINANCIARE ŞI A EFICIENŢEI ECONOMICE PE CULTURI
   5.1. Analiza structurii suprafeţei cultivate şi a producţiilor        realizate pe culturi……………………………………………………………………….....……………..41
   5.2. Analiza veniturilor realizate pe culturi…………………………….........…………42
   5.3. Analiza costului unitar şi a cheltuielilor totale de producţie……...............….…43
    5.3.1. Analiza costului unitar la unitatea de suprafaţă………………...........……….43
    5.3.2. Analiza cheltuielilor totale de producţie……………………………............….50
   5.4. Analiza rezultatelor financiare pe culturi……………………………….........……51
   5.5. Analiza comparativă a principalilor indicatori de eficienţă  economică pe culturi………………………………..………………………...………………….....……….52
     CAPITOLUL VI
CONCLUZII………………………………………..…………………………………....…..56
BIBLIOGRAFIE………………………………….…………………………….....…………62
LUCRARE INCOMPLETA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu