Analiza pietei produselor SC si cai de extindere a acesteia

                                   CUPRINS
Introducere.................................................................
..............................3
Cap. I  Informaţii generale despre S.C. AGRICOLA S.A. …………….4
I.1.           Prezentare           S.C.AGRICOLA            S.            A.
BACĂU...............................................................4
I.2.        Analiza        principalilor        indicatori        economico-
financiari..........................................8
I.3.                                 Gama                                 de
produse/servicii............................................................
..............................10
I.4.                Organizarea                şi                 conducerea
............................................................................
...........13
Cap . II. Analiza mediului de marketing S.C. AGRICOLA S.A……...18
II.1 Mediul extern al firmei …………………………………………………...........18
II.1.1.                                                          Micromediul
întreprinderii..............................................................
.....................18
II.1.2.                                                          Macromediul
întreprinderii..............................................................
.....................21
II.2.                   Mediul                   intern                   al
firmei......................................................................
.......................24
II.3.      Relaţiile      S.C.      AGRICOLA      .S.A.      cu       mediul
extern................................................27
Cap. III. Analiza pieţei S.C. AGRICOLA  S.A………………………   .29
III.1.       Conjunctura       actuală       a       pieţei       produsului
......................................................... ...29
III.2.      Poziţia      actuală       a       firmei        în       cadrul
pieţei...............................................................35
III.3.                          Dimensiunile                          pieţei
întreprinderii..............................................................
...........39
III.4. Principalele caracteristici ale cererii şi ofertei din cadrul pieţei
organizaţiei................................................................
........................................................45
Cap. IV Posibilităţi de extindere a pieţei S.C. AGRICOLA S.A……….51
V.1.          Căi          de          dezvoltare          a          pieţei
............................................................................
.............51
V.2.            Strategii            de            dezvoltare             la
............................................................................
..............52
Concluzii                                         ..........................
.......................................................................56
Bibliografie
............................................................................
..................58

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu