ANALIZA POZITIEI FINANCIARE - ANALIZA PERFORMANTELOR ECONOMICO - FINANCIARE

CUPRINS
1.    ANALIZA POZIŢIEI FINANCIARE    2
1.1. Analiza structurii financiar - patrimoniale    2
1.2. Analiza bonităţii financiare a întreprinderii    14
1.3. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII    18
1.4. Analiza gestiunii resurselor financiare ale întreprinderii    28
2. ANALIZA PERFORMANŢELOR ECONOMICO-FINANCIARE ALE ÎNTREPRINDERII    33
2.1. Analiza cifrei de afaceri    33
2.2. Analiza valorii adăugate    41
2.3. Analiza profitului    44
2.4. Analiza costurilor variabile la 1000 lei cifră de afaceri    49
2.5. Analiza costurilor fixe la 1000 lei cifră de afaceri    55
2.6. Analiza rentabilităţii    60
2.7. Analiza riscurilor    64

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu