Analiza riscului de acordare a creditelor

|CUPRINS                                                                  |
|Introducere                                                      |3      |
|Capitolul 1. Aspecte ale riscului bancar                         |5      |
| |1.1.Definirea riscurilor bancare                               |5      |
| |1.2. Clasificarea riscurilor bancare                           |6      |
| | |1.2.1.Riscul de creditare                                    |6      |
| | |1.2.2.Riscul operaţional                                     |7      |
| | |1.2.3.Riscul datorat reglementarilor bancare                 |10     |
| | |1.2.4.Riscul de produs                                       |10     |
| | |1.2.5.Riscul ratei dobînzii                                  |11     |
| | |1.2.6. Riscul lipsei de lichiditate                          |13     |
| | |1.2.7. Riscul de curs valutar                                |15     |
| | |1.2.8. Riscul de insolvabilitate                             |17     |
| |1.3. Importanţa gestionării Riscurilor bancare                 |18     |
|Capitolul 2.Riscul de creditare                                  |20     |
| |2.1. Principii şi reguli care stau la baza fundamentării       |21     |
| |deciziei de creditare                                          |       |
| |2.2. Evaluarea cantitativã a riscului de credit din perspectiva|22     |
| |Basel II                                                       |       |
| |2.3.Modelul Scoring şi principiul aplicarii în analiza riscului|24     |
| |bancar                                                         |       |
| | |2.3.1.Modelul scoring utilizat de ABN AMRO Bank              |27     |
|Capitolul 3.Analiza şi modelarea activitaţii de creditare –ABN   |29     |
|AMRO Bank -                                                      |       |
| |3.1.Criteriile de evaluare a “Target Market”                   |29     |
| | |3.1.1. Criteriul Ocupaţional                                 |30     |
| | |3.1.2. Criteriul Geografic                                   |30     |
| | |3.1.3. Piaţa Non-Target                                      |30     |
| | |3.1.4.Criteriile de eligibilitate pentru potenţialul client  |31     |
| |3.2. Fişa de evaluare a riscului pentru client                 |32     |
| | |3.2.1. Clasificarea riscului                                 |35     |
|Studiu de caz                                                    |36     |
| |A.Analiza internă                                              |36     |
| |B. Analiza aspectelor nefinanciare                             |38     |
| |C. Analiza financiară-instrument principal al fundamentării    |39     |
| |deciziei corecte de creditare                                  |       |
| | |C1. Indicatorii de bilanţ                                    |39     |
| | |C2. Indicatorii de performanţă ai contului de profit şi      |43     |
| | |pierdere                                                     |       |
| |D.Decizia de creditare                                         |45     |
|Concluzii şi Remarci                                             |47     |
|Bibliografie                                                     |       |
|                                                                 |       |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu