ANALIZA SITUATIEI FINANCIARE LA SC

                                   CUPRINS
CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA ANALIZEI FINANCIARE  3
1     PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI    5
  1.1 Modul de constituire  5
  1.2 Analiza sistemului tehnic si tehnologic     6
  1.3 Principalii indicatori economico-financiari la data de 31.12.2000  8
2     ANALIZA STRUCTURII FINANCIARE A PATRIMONIULUI     9
  2.1 Analiza ratelor de structură ale  pasivului 9
    2.1.1   Analiza stucturii financiare pe termene de exigibilitate     9
      2.1.1.1    Analiza stabilităţii financiare   9
      2.1.1.2    Analiza gradului de finanţare curent   10
      2.1.1.3    Analiza structurii finanţării     11
    2.1.2   Analiza structurii resurselor financiare pe surse de provenienţă
    12
      2.1.2.1    Analiza autonomiei financiare     12
      2.1.2.2    Analiza îndatorării    14
  2.2 Analiza ratelor de structură ale activului  17
    2.2.1   Analiza structurii activelor permanente     17
    2.2.2   Analiza structurii activelor curente   20
      2.2.2.1    Analiza ratei stocurilor    21
      2.2.2.2    Analiza ratei creanţelor    22
      2.2.2.3    Analiza ratei disponibilităţilor  23
3     ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR   25
    3.1.1   Analiza fondului de rulment      25
      3.1.1.1    Analiza nivelului şi dinamicii fondului de rulment net  25
      3.1.1.2    Analiza structurii fondului de rulment 26
      3.1.1.3    Analiza gestiunii fondului de rulment  27
  3.2 Analiza necesarului de fond de rulment(NFR) 28
    3.2.1   Analiza nivelului şi dinamicii necesarului de fond de rulment
    28
    3.2.2   Analiza structurii necesarului de fond de rulment 29
  3.3 Analiza trezoreriei nete    30
    3.3.1   Analiza nivelului şi dinamicii trezoreriei  30
    3.3.2   Analiza fluxului monetar net     32
  3.4 Analiza ratelor de finanţare     32
    3.4.1   Rata de finanţare stabilă  32
    3.4.2   Rata de finanţare ciclică  33
  3.5 Analiza patrimonilui net    33
4     ANALIZA PERFORMANŢELOR ECONOMICO FINANCIARE 36
  4.1 Analiza marjei comerciale   36
    4.1.1   Analiza nivelului marjei comerciale    36
  4.2 Analiza cifrei de afaceri   37
    4.2.1   Analiza dinamicii cifrei de afaceri    37
    4.2.2   Analiza structurii cifrei de afaceri pe tipuri de venituri   38
    4.2.3   Analiza factorială a cifrei de afaceri 38
  4.3 Analiza valorii adăugate    40
    4.3.1   Analiza nivelului valorii adăugate     41
      4.3.1.1    Analiza nivelului valorii adăugate prin metoda substractivă
      41
      4.3.1.2    Analiza nivelului valorii adăugate prin metoda aditivă  42
    4.3.2   Analiza dinamicii valorii adăugate     42
    4.3.3   Analiza structurii valorii adăugate    43
    4.3.4   Analiza factorială a valorii adăugate  44
  4.4 Excedentul brut din exploatare   47
    4.4.1   Analiza nivelului  excedentului brut al exploatării    47
    4.4.2   Dinamica excedentului brut al exploatării   48
    4.4.3   Analiza structurii excedentului brut al exploatării    48
  4.5 Analiza rezultatului brut al exploatării    49
    4.5.1   Analiza nivelului rezultatului brut al exploatării     49
    4.5.2   Dinamica rezultatului brut al exploatării   50
  4.6 Analiza rezultatului brut al exerciţiului   50
    4.6.1   Analiza nivelului rezultatului brut al exerciţiului    50
    4.6.2   Dinamica rezultatului brut al exerciţiului  51
    4.6.3   Analiza structurii rezultatului brut al exerciţiului   51
  4.7 Analiza rezultatului net al exerciţiului    52
    4.7.1   Analiza nivelului rezultatului net al exerciţiului     53
    4.7.2   Dinamica rezultatului net al exerciţiului   53
    4.7.3   Analiza structurii rezultatului net al exerciţiului    54
5     ANALIZA   GESTIUNII   RESURSELOR FINANCIARE 56
  5.1 Analiza  ratelor  de  gestiune  ale  activelor    56
    5.1.1   Analiza  gestiunii  activului total    56
    5.1.2   Analiza  gestiunii  activelor    imobilizate      57
    5.1.3   Analiza gestiunii activelor circulante 58
  5.2 Analiza  gestiunii  stocurilor   59
  5.3 Analiza gestiunii creanţelor     60
    5.3.1   Analiza gestiunii creanţelor curente   60
    5.3.2   Analiza gestiunii creditului client    60
  5.4 Ananliza gestiunii datoriilor    61
    5.4.1   Analiza gestiunii datoriilor curente   61
    5.4.2   Analiza gestiunii creditului furnizor  62
6     ANALIZA RANDAMENTULUI FINANCIAR  63
  6.1 Analiza  rentabilităţii  resurselor  consummate   63
    6.1.1   Rata  rentabilităţii  resurselor  curente   64
    6.1.2   Rata rentabilităţii resurselor curente din exploatare  64
  6.2 Analiza   rentabilităţii comerciale    65
  6.3 Analiza rentabilităţii economice 67
    6.3.1   Rentabilitatea economică brută   68
    6.3.2   Rentabilitatea economică netă    69
    6.3.3   Analiza factorială a rentabilităţii economice     69
  6.4 Analiza  rentabilităţii   financiare   71
    6.4.1   Rata rentabilităţii financiare brute   73
    6.4.2   Rata rentabilităţii financiare nete    73
    6.4.3   Analiza factorială a rentabilităţii financiare    73
7     ANALIZA   RISCURILOR  77
  7.1 Analiza riscului de exploatare   77
  7.2 Analiza riscului de faliment     79
  7.3 Analiza bonităţii  întreprinderii      81
    7.3.1   Analiza lichidităţii întreprinderii    81
    7.3.2   Analiza solvabilităţii întreprinderii  84
Anexe
bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu