ANALIZA STABILITATII FINANCIARE

Introducere
..........................................................................
......1
Capitolul I . PREGĂTIREA INFORMAŢIILOR CONTABILE
           1.1.                    Bilanţul                   patrimonial
           .......................................................4
           1.2.                     Bilanţul                    financiar
           .........................................................22
           1.3.                    Bilanţul                    funcţional
           .......................................................24
Capitolul II . ANALIZA RATELOR DE STRUCTURĂ
             2.1.        Analiza  ratelor  de   structură   a   activului
....................... 27
               2.2.          Analiza    ratelor    de     structură     a
pasivului........................32
Capitolul III. FORMELE DE MANIFESTARE A ECHILIBRULUI FINANCIAR
                3.1.           Analiza     activului     net     contabil
.....................................38
                3.2.           Analiza      fondului      de      rulment
.........................................39
              3.3.         Analiza   nevoi    de    fond    de    rulment
................................44
                      3.4.                 Analiza            trezoreriei
nete.................................................47
            3.5.       Analiza corelaţiei fond de rulment, nevoia de fond
de                          rulment,                           trezoreria
netă......................................................................
.........................48                 3.6.           Analiza     de
solvabilitate ................................................49
                   3.7.              Analiza        de        lichiditate
....................................................     50
              3.8.          Analiza    corelaţiei    creanţe    obligaţii
............................... 51
             3.9.        Analiza   vitezei   de   rotaţie   a   activului
.............................53
                   3.10.             Analiza        fluxurilor         de
disponibilităţi.................................54
Capitolul IV .  STUDIU DE CAZ
                        4.1             Prezentarea             agentului
economic.......................................56
                  Adresa       şi       obiect       de        activitate
           ..................................................56
                                    Scurt                         istoric
           ...............................................................
           ..............56
                                Conducerea                     societăţii
           .............................................................57
                Poziţia     societăţii     comerciale      ADIMOB      pe
           piaţă........................61
           4.2                    Analiza                    rezultatelor
     întreprinderii........................................62
              4.2.1.        Prezentarea    contului    de    profit    şi
pierdere.....................62
                   4.2.2.            Soldul        intermediar         de
gestiune.....................................67
                        4.2.3.                 Capacitatea             de
autofinanţare.......................................70
Concluzii                          şi                           propuneri
.................................................................74
Bibliografie..............................................................
....................76

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu