Armonizarea contabila intre deziderat si realitate

                                   CUPRINS
LISTA ABREVIERILOR     iv
LISTA TABELELOR  vi
LISTA FIGURILOR  vii
INTRODUCERE viii
MOTIVAŢIA, IMPORTANŢA ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII   x
CAPITOLUL 1. DIMENSIUNI CONCEPTUALE AFERENTE ARMONIZĂRII CONTABILE 1
  1.1. CONTABILITATEA - GHID AL ENTITĂŢII  ECONOMICE    1
  1.2. RAPORTĂRII FINANCIARE  ALE ENTITĂŢII  3
  1.3. EVOLUŢIA REGLEMENTĂRILOR CONTABILE INTERNAŢIONALE     6
  1.4. MEDIUL  CONTABIL GLOBAL ŞI PIAŢA DE CAPITAL      14
  1.5.  ELEMENTE PRELIMINARE ALE ARMONIZĂRII CONTABILE INTERNAŢIONALE    17
CAPITOLUL 2. FORMELE DE MANIFESTARE A ARMONIZĂRII CONTABILE INTERNAŢIONALE
24
  2.1. NECESITATEA ARMONIZĂRII CONTABILE     24
  2.2. FORMELE MAJORE DE MANIFESTARE ALE ARMONIZĂRII CONTABILE ŞI SISTEMELE
  DE MĂSURARE ALE ACESTORA  26
    2.2.1. prezentarea generală a formelor armonizării contabile
    internaţionale     26
    2.2.2. Armonizarea formală şi sistemele de măsurare ale acesteia     29
    2.2.3. Armonizarea materială şi sistemele de măsurare ale acesteia   32
  2.3. CONCLUZII  PRELIMINARE     35
CAPITOLUL 3.  ABORDARE COMPARATIVĂ PRIVIND ARMONIZAREA CONTABILĂ ÎN ROMÂNIA
ŞI ITALIA   37
  3.1. DIFERENŢE ÎNTRE SISTEMELE CONTABILE NAŢIONALE    37
  3.2. ARMONIZAREA REGLEMENTĂRILOR NAŢIONALE CONTABILE ROMÂNEŞTI   40
  3.3. EVOLUŢIA PROCESULUI DE ARMONIZARE A CONTABILITĂŢII ITALIENE 49
  3.4. CONCLUZII PRELIMINARE      54
CAPITOLUL 4.  STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILIZAREA ACTIVELOR CORPORALE DIN
PERSPECTIVA NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ      56
  4.1. PRACTICILE CONTABILE: ASPECTE GENERALE     56
  4.2.  REGLEMENTĂRI CONTABILE COMPARATIVE   57
  4.3. DIFERENŢE ÎN TRATAMENTUL CONTABIL NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL 65
CONCLUZII GENERALE ŞI PERSPECTIVE ALE CERCETĂRII  79
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE     83

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu