Asigurarea cladirilor, constructiilor, echipamentelor si a altor bunuri

                                   CUPRINS
Capitolul 1.  Introducere în domeniul asigurărilor
1.1.  Conceptul de asigurare ……………………………………………………………………3
1.2.  Elementele tehnice ale asigurărilor ...……………...……………………………………..6
1.3.          Funcţiile         şi         clasificarea         asigurărilor
…………………………………………….................9
      1.3.1. Funcţiile asigurărilor ………………………………………………………………..9
      1.3.2. Clasificarea asigurărilor …………………………………………………………...11
1.4.  Reasigurările………………………………..…………………………………………….15
      Concluzii …………………………………………………………………………………16
Capitolul 2. Legislaţie si piaţa asigurărilor în România
2.1.  Organizaţii şi reglementări legale ………………………………………………………  17
2.2.  Piaţa asigurărilor in România ……………………………………………………………19
      2.2.1. Definiţiile şi caracteristicile pieţei in domeniul asigurărilor
……………………...19
      2.2.2. Dimensiunea şi structura pieţei asigurărilor de bunuri
……………………………20
      Concluzii …………………………………………………………………………………24
Capitolul 3.  Asigurarea de bunuri. Asigurarea  clădirilor,  construcţiilor,
echipamentelor şi altor bunuri
3.1.  Caracteristicile asigurărilor de bunuri ...…………………………………………..……..25
3.2.  Riscul şi managementul riscului ………………………………………………………....30
3.3.   Caracteristici  specifice  asigurărilor  de   cladiri,   construcţii,
echipamente şi altor bunuri ...34
      Concluzii …………………………………………………………………………………40
Capitolul 4. Asigurările de bunuri la Societatea  Allianz  Tiriac  Asigurari
SA. Studiu de caz.
4.1.     Prezentarea    Societaţii    Allianz    Tiriac     Asigurari     SA
……………………………………...41
4.2.  Aspecte specifice contabilităţii …………………………………………………………..45
4.3.  Studiu de caz. Asigurarea  cladirilor,  costructiilor,  echipamentelor
si   altor   bunuri   la   Societatea   Allianz    Tiriac    Asigurari    SA
………………………………………………………….50
      Concluzii si propuneri …………………………………………………………………...62
Bibliografie
............................................................................
......................................................65
Lista tabelelor, Lista graficelor, Lista figurilor
.......................................................................69
Lista anexelor
………………….....................................................................
.............................70

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu