Asigurarea eficienta a calitatii si competitivitatea unei firme

Cap 1.  ELEMENTE CONCEPTUAL METODOLOGICE
Cap 2.  PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI
Cap 3. DIAGNOSTICAREA STRATEGICĂ A ORGANIZAŢIEI
3.1 Analiza domeniului Industria aparaturii şi instrumentelor medicale
3.2 Analiza indicatorilor de competitivitate
3.3 Analiza sistemului de calitate
3.4 Puncte forte şi puncte slabe ale organizaţiei
3.5 Puterea globală internă
3.6 Puterea globală externă
3.7 Puterea concurenţială
3.8 Matricea SWOT
Cap 4.  DIRECŢII DE PERFECŢIONARE A ACTIVITĂŢII
4.1 Strategia organizaţiei
4.2 Măsuri de perfecţionare şi îmbunătăţire a activităţii în anul 2007
Cap 5.  CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu