Asigurarea RCA

                       INTRODUCERE
                       SCURT ISTORIC
                       CAPITOLUL I
PIAŢA ASIGURĂRILOR ÎN GENERAL ŞI PRODUSELE
      S.C. ALLIANZ-ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A.
      1.1. Piaţa asigurărilor din România
CAPITOLUL II:   RISCUL ÎN ASIGURĂRI
2.1.  Noţiunea de risc în asigurările generale
2.2.  Clasificarea riscurilor
2.3 MANAGEMENTUL RISCULUI
2.3.1 Particularităţi ale managementului în asigurări
2.3.2  Protecţia  împotriva  riscului
                       CAP III
ASIGURARAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO
3.1. CONCEPTUL DE ASIGURARE RCA
3.2. ASIGURǍTORUL ÎN CAZUL ASIGURǍRII RCA
3.3. CONTRACTUL DE ASIGURARE
3.4.  PREVEDERI,NORME ŞI CONDIŢII CARE ALCĂTUIESC ASIGURAREA        DE
RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO
                       CAP IV
Analiza financiară a SC ALLIANZ ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A.
                 STUDIU DE CAZ
Stabilirea despăgubirilor pentru pagube produse prin accidente de
autovehicule la S.C. ALLIANZ ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A.
           Exemplu de accident rutier intrat in incidenţa RCA
                       CAP V
                       Concluzii şi aprecieri
BIBLIOGRAFIE
65 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu