Aspecte ale sistemului de tranzactionare din cadrul unei burse de valori

                                   Cuprins
      CAPITOLUL I
      BURSA – PREZENTARE GENERALĂ                  4
      1.1. CE ESTE BURSA?                                4
      1.1.1. Conceptul de bursă                                4
      1.1.2. Tipuri de burse                                   5
      1.1.3. Funcţiile şi rolul bursei                              6
      1.2. PRODUSE BURSIERE                              9
      1.2.1. Valorile mobiliare primare                        9
      1.2.2. Valorile mobiliare derivate şi sintetice                     12
      1.3. PIEŢELE BURSEI DE VALORI. CONDIŢII ŞI PROCEDURI
      DE ADMITERE PE PIAŢA BURSIERĂ                      17
      1.3.1. Condiţii şi proceduri de admitere pe piaţa bursieră          17
      1.3.2. Piaţa oficială bursieră                                17
      1.3.3. Piaţa secundară bursieră                          19
      1.3.4. Piaţa în afara cotării                                 20
      CAPITOLUL II
      ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PIEŢEI BURSIERE  22
      2.1. CARACTERISTICI ALE ORGANIZĂRII PIEŢEI BURSIER 22
      2.1.1. Membrii bursei                                    22
      2.1.2. Funcţionarea burselor de valori                   23
      2.1.3. Managementul bursei de valori                          24
      2.2. AGENŢII PIEŢEI BURSIERE                       27
      2.2.1. Societatea de bursă                               29
      2.2.2. Agenţii de bursă                                  29
      2.3. SCURT ISTORIC AL BURSEI DE VALORI BUCUREŞTI   32
      2.4. ORGANIZAREA BURSEI DE VALORI BUCUREŞTI  33
      CAPITOLUL III
      COTAREA VALORILOR MOBILIARE                  37
      3.1 ÎNSCRIEREA VALORILOR MOBILIARE LA COTA BURSEI  37
      3.2. COTAREA VALORILOR MOBILIARE                   40
      3.2.1.     Caracteristicile      activităţii      de      intermediere
               40
      3.2.2. Organizarea unei societăţi de servicii de investiţii financiare
            41
      3.3. ORDINELE DE BURSĂ                                   44
      3.4. TEHNICILE DE COTARE                                  48
      3.5. FORMAREA CURSULUI BURSIER                            52
      CAPITOLUL IV
      SISTEMUL DE TRANZACŢIONARE AL BURSEI DE
      VALORI BUCUREŞTI                                      55
      4.1. CARACTERISTICI ALE SISTEMULUI DE TRANZACŢIONARE     55
      4.2. TIPURI DE ORDINE                               57
      4.2.1. Ordine comune                                     57
      4.2.2. Ordine condiţionate                         58
      4.2.3. Restricţii de timp                          59
      4.2.4. Termeni speciali de execuţie a ordinelor                 59
      4.3. STĂRILE PIEŢEI                                  60
      CAPITOLUL V
      TRANZACŢII BURSIERE                           63
      5.1. TIPURI DE TRANZACŢII BURSIERE                 63
      5.2. TRANZACŢII LA VEDERE                    64
      5.3. TRANZACŢII ÎN MARJĂ                     66
      5.4. TRANZACŢII LA TERMEN                          68
      5.4.1. Tranzacţii pe piaţa cu reglementare lunară             69
      5.4.2. Tranzacţiile la termen ferm                            71
      5.4.3. Tranzacţii la termen condiţionat                  73
      5.4.3.1. Tranzacţii cu primă                                    73
      5.4.3.2.              Tranzacţii              cu               opţiuni
74
      5.4.3.3.     Alte      tranzacţii      la      termen      condiţionat
     78
      5.5. TRANZACŢII PARTICULARE                          79
      CAPITOLUL VI
      INDICII BURSEI DE VALORI BUCUREŞTI                  81
      6.1. INDICELE BET                                               81
      6.2. INDICELE BET – C                               82
      6.3. INDICELE BET-FI                                83
      CAPITOLUL VII
      ACTIVITATEA BURSEI DE VALORI BUCUREŞTI ÎN 2004       84
      7.1. CADRUL ECONOMIC GENERAL ŞI PERFORMANŢELE
      PIEŢEI BURSIERE ÎN 2004                                          84
      7.1.2.    Performanţele    pieţei    bursiere     în     anul     2004
84
      7.2. ACTIVITATEA BURSEI DE VALORI BUCUREŞTI              86
      7.3. OBIECTIVELE BURSEI DE VALORI BUCUREŞTI ÎN 2005 90
Bibliografie
Pagini 125

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu