ASPECTE PRIVIND SELECTIA, EVALUAREA AI PREGATIREA PROFESIONALA. STUDIU DE CAZ RCS&RDS

CUPRINS
INTRODUCERE    3
CAPITOLUL I- Prezentarea S.C. RCS&RDS S.A.    4
1.1    Scurt istoric    4
1.2 Obiectul de activitate    5
1.3    Structura organizatorică     8
1.4 Resursele umane ale S.C. RCS&RDS S.A.    11
CAPITOLUL II. RECRUTAREA ŞI SELECŢIA PERSONALULUI    13
2.1 Noţiuni generale privind selecţia personalului    13
2.2. Recrutarea personalului    14
2.2.1.  Conceptul de recrutare    14
2.2.2  Necesitatea activităţii de recrutare a resurselor umane    15
2.2.3  Recrutarea – activitate de bază a procesului de asigurare cu personal    165
2.2.4 Factorii şi interni ai recrutării    17
2.2.5. Particularităţile procesului de recrutare    17
2.2.6. Sursele de recrutare ale personalului    18
2.3. Selecţia profesională    21
2.4.  Selecţia în cadrul S.C. RCS&RDS S.A.    27
CAPITOLUL III. EVALUAREA PERFORMANŢELOR    29
3.1 Semnificaţia evaluării profesionale    29
3.1.1 Sistemul evaluării performanţelor şi obiectivele sale    30
3.2Metode de evaluare a performanţelor    33
3.3 Surse de erori în procesul de evaluare a performanţelor    36
3.4. Evaluarea personalului în cadrul S.C. RCS&RDS S.A.    37
CAPITOLUL IV. PREGĂTIREA PROFESIONALĂ    41
4.1 Noţiuni introductive    422
4.2 Premise ale pregătirii profesionale    44
4.2.1    Analiza şi stabilirea nevoilor de instruire şi perfecţionare    44
4.2.2    Proiectarea conţinutului programelor de formare şi perfecţionare    47
4.3    Implementarea programului de formare şi perfecţionare profesională    49
4.4    Evaluarea programului de formare şi perfecţionare profesională    52
4.5 Pregătirea profesională în cadrul S.C RCS & RDS S.A    54
CONCLUZII ŞI PROPUNERI    588
BIBLIOGRAFIE    59

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu