Aspecte privind transportul si logistica

                                   CUPRINS
INTRODUCERE
............................................................................
.................................... 1
CAPITOLUL 1      SERVICIILE DE TRANSPORT…………………………  2
        1.1.      Rolul      sectorului      terțiar       în       economia
Românească…….…...............................................  2
                                                               1.1.1.Aspecte
economice……………………………………………...............................   3
        1.1.2.Aspecte
sociale.....................................................................
..................................    4
        1.1.3.Aspecte politice…………………………………………………………….……..   5
   1.2. Transportul de mărfuri……………….………………..……………….………………   6
        1.2.1.Transporturile rutiere……………………………………………...…………….…  8
        1.2.2.Transporturile feroviare……………………………………………...….…………  9
    1.2.3.Transporturile maritime………………………………….………………………..  11
    1.2.4.Transporturile
aeriene.....................................................................
........................   13
   1.3 Analiza principalilor
indicatori..................................................................
....................    14
CAPITOLUL 2    LOGISTICA  PARTE COMPONENTĂ A  DISTRIBUȚIEI
....................................………………………………………………………………....…….. 18
   2.1  Politica de distribuție ….…………………………………………….…………...…… 18
      2.1.1 Canalul de distribuţie. ………………………………………………….…………   20
      2.1.2. Strategii de distribuţie ……………………………………………………………   23
   2.2 Conceptul de logistică……………………….…………………………….….............    24
   2.3. Factorii motori ai evoluţiei logistice……………………………….….………………  26
   2.4. Distribuția fizică şi logistica ……….………………….………………………………  27
   2.5. Relația dintre logistică și marketing …….……………………………………….……  29
CAPITOLUL  3.    DIMENSIUNI  ALE  ACTIVITĂȚII   ECONOMICE   LA   S.C   CETA
S.A..…………………………………………………………………………….…… 33
   3.1.Prezentare generală………………….………………………………………….……....  33
   3.2.Personalul firmei……………………….……………………………………….…….… 36
   3.3. Piața firmei………………….………………………………………………………….  39
   3.4.Analiza princiipalelor indicatori economici la S.C. CETA S.A
…...……...……………  41
CAPITOLUL  4. DERULAREA OPERAȚIONALĂ UNUI CONTRACT DE TRANSPORT  LA  S.C.
CETA  S.A SATU-MARE………….……..….…...…..  48
   4.1.  Contractul  de  transport  rutier  în  traficul  internațional   de
mărfuri……….…………….  48
   4.2.  Principalele  documente  necesare  derulării  transportului  rutier
internațional……….…  50
  4.3. Primul caz :  România – Germania………………………..………………………...…  52
  4.4. Al doilea caz : România – Spania………………….………………………….…….….  54
CAPITOLUL  5   CONCLUZII ȘI PROPUNERI…...…………..……………..   62
BIBLIOGRAFIE................................................................
............................... 64

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu