Atitudinea consumatorilor asupra publicitatii prin televiziune

CUPRINS
|                                                              |pag  |
|Introducere                                                   |3    |
|                                                              |     |
|Capitolul I. . Publicitatea prin televiziune – conţinut,      |5    |
|realizare şi modalităţi de investigare                        |     |
|                 I.1. Conţinutul publicităţii prin televiziune|5    |
|                 I.2.Planificarea si realizarea unei campanii |8    |
|de publicitate prin televiziune                               |     |
|                 I.3. Sondajul – instrument de cercetare în   |13   |
|domeniul publicităţii                                         |     |
|                                                              |     |
|Capitolul II. Publicitatea prin televiziune în România        |14   |
|                 II. 1. Coordonatele pieţei româneşti a       |14   |
|publicităţii                                                  |     |
|                 II.2 Cererea şi oferta de servicii de        |19   |
|publicitate pe piaţa românească                               |     |
|                 II.3 Publicitatea de televiziune in România  |20   |
|Capoiolul III. Atitudinea consumatorilor faţă de publicitatea |22   |
|prin televiziune                                              |     |
|              III.1.Metodologia de proiectare a cercetarii de |22   |
|publicitate                                                   |     |
|                    III.1.1.Scopul cercetarii                 |22   |
|                    III.1.2.Obiectivele cercetarii            |22   |
|                    III.1.3. Stabilirea ipotezelor conform    |22   |
|obiectivelor formulate                                        |     |
|                    III.1.4. Definirea conceptuala si         |23   |
|operationala a variabilelor cercetarii                        |     |
|                    III.1.5.Definirea surselor de informatii  |25   |
|                    III.1.6.Determinarea marimii si structurii|25   |
|esantionului                                                  |     |
|                    III.1.7..Determinarea coordonatelor       |26   |
|spatiale, temporale si modale ale cercetarii                  |     |
|                   III.1.8.Proiectare chestionarului          |26   |
|            III.2. Rezultatele cercetarii de publicitate      |28   |
|                   III.2.1.Ancheta pilot                      |28   |
|                   III.2.2. Centralizarea informatiilor       |28   |
|                   III.2.3. Analiza informatiilor             |31   |
|             III.3.Concluziile cercetarii                     |38   |
|Capitolul IV.  Tendinţe în domeniul publicităţii TV pe piaţa  |39   |
|românească                                                    |     |
|Capitolul  V.Concluzii finale                                 |41   |
|                                                              |     |
|Bibliografie                                                  |43   |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu