Brandul intre perceptia calitatii unor bunuri de consum si falsa identitate a cumparatorilor tineri

Cuprins:
Introducere    3
Capitolul 1 Repere în istoria publicităţii    4
1.1. Publicitatea la nivel internaţional    4
1.2. Publicitatea în România    9
1.3. Teorii publicitare    11
Capitolul 2 Tipologia reclamei    15
2.1. Criterii de clasificare    15
2.2. Reclama în mass-media    18
2.2.1.  Reclama în presa scrisă    18
2.2.2. Reclama la radio    21
2.2.3. Reclama la televiziune    23
2.2.4. Situaţia reclamei din mass-media românească    25
2.3. Alte tipuri de reclame    28
2.3.1. Reclama pe Transit    28
2.3.2. Afişe şi panouri stradale    28
2.3.3. Reclamele clasificate    30
2.3.4. Reclama prin poştă    32
2.3.5. Reclama de la firmă la firmă    33
2.3.6. Cadouri cu mesaj publicitar    34
Capitolul 3 Elemente de Psihologia reclamei    35
3.1. componente ale afectivităţii în domeniul reclamei    36
3.1.1. Emoţii pozitive în reclame    39
3.1.2. Emoţii negative în reclame    42
3.1.3. Umorul în reclame    44
3.1.4. Înţelegerea modului în care emoţiile influenţează comportamentul de consum    46
3.1.5. Procesele interne ce  influenţează emoţia    49
3.2. Învăţarea şi reclama    50
3.2.1.Condiţionarea clasică de tip pavlovian    51
3.2.2.Condiţionarea instrumentală    53
3.2.3. Învăţarea prin observaţie (teoria învăţării sociale)    55
3.2.4.Învăţarea prin rezolvare de probleme    57
3.2.5. Procesele interne care influenţează învăţarea    58
3.3. Percepţia reclamei    59
Capitolul 4 Metodologia lucrării    61
4.1. Premisele cercetării............................................................................................................61
4.2. Obiective    62
4.3.Ipoteze     63
    4.4.Variabilele cercetării    63
     4.5. Prezentarea modelelor de investigaţie    64
4.6. Analiza de consistenţă internă............................................................................................67
capitolul 5 Rezultate obţinute    68
 5.1. Concluzii...........................................................................................................................69 5.2. Anexe...............................................................................................................................70

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu