Bugetul de stat al Romaniei-Principalul plan financiar al statului

                                   Cuprins
INTRODUCERE 2
CAPITOLUL I 3
  1.1.Bugetul de stat  - definitie si caracteristici    3
  1.2.Principii Bugetare    7
CAPITOLUL II     19
Procesul bugetar 19
  2.0.Definire, etape, trăsături  19
  2.1.Elaborarea proiectului de buget  20
  2.2.Aprobarea bugetului de către Parlament 24
  2.3.Execuţia bugetului    29
  2.4.Încheierea execuţiei bugetare    33
  2.5.Controlul execuţiei bugetare     34
  2.6.Aprobarea execuţiei bugetare     36
CAPITOLUL III    38
Bugetul de Stat in perioada 2008 – 2009      38
  3.0.Generalitati     38
  3.1.Efectele politicii fiscale - bugetare din anul 2008 asupra anului 2009
  43
    3.1.1.Efecte externe    43
    3.1.2.Efecte interne    43
  3.2.Structura veniturilor bugetare in anul 2009 44
  3.3.Cadrul Macroeconomic Intern in anul 2009    45
  3.4.Efectele  crizei mondiale   46
  3.5.Politica Fiscala 48
  3.6.Impozitul pe venit    48
  3.7.Prognoza   49
  3.8.Impozitul pe profit   49
  3.9.Fonduri de preaderare 49
  3.10.Fonduri post-aderare 49
  3.11.Prioritati      52
  3.12.Masuri Guvernamentale      53
    A. Masuri pentru relansarea si stimularea cresterii economice  53
    B. Masuri pentru finantarea economiei si cresterea lichiditatii      54
    C. Masuri sociale  55
Concluzii   56
Bibliografie     57

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu