Business plan, metoda statistica de fundamentare a strategiilor economice

                                   CUPRINS
INTRODUCERE 4
CAPITOLUL 1. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND PLANUL DE AFACERI    6
  1.1. Consideraţii generale     6
  1.2. Ce este planul de afaceri 7
  1.3. Utilizarea planului de afaceri  8
  1.4. Necesitatea planului de afaceri 9
  1.5. Etapele întocmirii planului de afaceri     10
  1.6. Structura planului de afaceri   13
     1.6.1. Descrierea afacerii   13
     1.6.2. Prezentarea firmei    14
     1.6.3. Planul de marketing   14
     1.6.4. Planul de managerial  21
     1.6.5. Planul financiar      21
CAPITOLUL 2. METODA STATISTICĂ    23
  2.1. Culegerea datelor statistice    23
  2.2. Prelucrarea  primară a datelor  24
    2.2.1. Ordonarea şi gruparea datelor     25
    2.2.2. Eliminarea valorilor aberante (Criteriul Chauvenet)     26
    2.2.3. Reprezentarea grafică a datelor   27
    2.2.4. Mărimi relative[pic]   28
  2.3. Analiza statistică   30
    2.3.1. Indicatori statistici  30
    2.3.2. Indicatori economici utilizaţi intr-un  plan de afaceri 35
    2.3.3. Metoda regresiei şi metoda corelaţiei   36
    2.3.4. Analiza statistică a seriilor cronologice    38
    2.3.5. Analiza statistică a seriilor teritoriale    40
    2.3.6. Teste de ipoteză 43
CAPITOLUL 3. FUNDAMENTAREA STRATEGIILOR ECONOMICE 48
  3.1. Conceptul de strategie economică      48
  3.2. Tipologia strategiilor    50
  3.3. Componentele strategiei   54
  3.4. Factorii care influenţează strategia unei firme  57
  3.5. Elaborarea şi aplicarea unei strategii     60
  3.6. Modele de elaborare a unei strategii economice   61
  3.7. Importanţa strategiilor economice pentru activitatea firmei 62
CAPITOLUL 4. BUSINESS PLAN - ÎNFIINŢAREA INFO-SER S.A.  64
  4.1. Cercetarea pieţei serviciilor de instruire în domeniul informatic
  65
  4.2. Business Plan  73
  4.3. Aplicaţie on-line    73
C O N C L U Z I I  ŞI  P R O P U N E R I     85
B I B L I O G R A F I E     86
ANEXE 89

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu