Cai de crestere a eficientei Institutul Clinic Fundeni

                                   CUPRINS
INTRODUCERE 4
CAPITOLUL 1: EFICIENŢA ECONOMICĂ.IMPORTANŢA EFICIENŢEI ECONOMICE ÎN
ACTIVITATEA UNEI FIRME 5
CAPITOLUL II  PREZENTAREA INSTITUTULUI CLINIC FUNDENI   9
  2.1. Obiectul de activitate al „Institutului Clinic Fundeni”     9
  2.2. Structura organizatorică a Institutului Clinic Fundeni – Organigramă
  Institutului Clinic Fundeni.    11
  2.3. Structura decizională şi de responsabilităţi în „Institutul Clinic
  Fundeni”  15
  2.4. Structura personalului pe categorii socio-profesionale şi de
  structură funcţională din „Institutul Clinic Fundeni” 18
CAPITOLUL III  ANALIZA SWOT A INSTITUTULUI CLINIC FUNDENI    19
  3.1. Analiza mediului intern    19
   3.1.1.Puncte tari. 19
  3.1.2. Puncte slabe  21
  3.2. Analiza mediului extern    24
   3.2.1. Oportunităţi      24
   3.2.2. Ameninţări  27
CAPITOLUL IV  PROPUNERI CONCRETE DE CREŞTERE A EFICIENŢEI    29
CONCLUZII   39
BIBLIOGRAFIE     40
ANEXE 41

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu