CAIET DE PRACTICA DE SPECIALITATE - CIG

                                           CUPRINS
    Sistemul de documente privind constituirea si functionarea societatilor comerciale;
    Organizarea si tineraea contabilitatii;
    Organigrama organizatorica si functionala a unitatii la care se efectueaza practica; Diagrama de relatii a compartimentului financiar-contabil cu celelalte compartimente ale unitatii;
    Registrele contabile;
    Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilor;
    Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii materialelor;
    Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti;
    Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salariale;
    Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor;
    Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii generale;
    Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului;
    Gestionarea folosirea si evidenta formularelor cu regim special;
    Situatiile financiare.
Bibliografie
52 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu